Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

Xem với cỡ chữAA

Dự án Khu đô thị Thứ Bảy: Cần đẩy nhanh tiến độ và chấn chỉnh nhiều sai phạm

(15:08 | 12/05/2019)

Dự án Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên là dự án trọng điểm, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật gắn với cảng Xẻo Nhàu và Khu du lịch U Minh Thượng, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của các huyện vùng U Minh Thượng. Dự án được triển khai theo Quyết định số 2033/QĐ-UB ngày 21/8/2002 của UBND tỉnh với quy mô ban đầu diện tích đất 320ha, tổng mức đầu tư là 592 tỷ đồng, do 02 huyện An Biên và An Minh làm chủ đầu tư, trực tiếp điều hành dự án là Ban Quản lý Khu đô thị Thứ Bảy, nguồn vốn đầu tư theo hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Đây là dự án lớn, được UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện; quá trình triển khai thực hiện dự án đã có xem xét điều chỉnh quy hoạch theo tình hình thực tế, đến nay có 02/04 khu cơ bản hoàn thành công tác thu hồi đất và triển khai đầu tư xây dựng công trình; UBND 02 huyện An Biên và An Minh và các ngành chức năng của các huyện đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai dự án chậm tiến độ và còn nhiều sai sót. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách pháp luật đối với Dự án Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và đến ngày 06/5/2019 đã có Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND.

 

     Theo Kết luận nói trên, công tác quản lý quy hoạch của địa phương còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng nhưng không được lập biên bản xử lý; chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, để dự án kéo dài tiến độ. Về trình tự, thủ tục thực hiện dự án: Chủ đầu tư còn nhiều sai sót như không tổ chức thẩm định lại nội dung điều chỉnh dự án, không lập báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, một số đơn vị thi công lập hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng không đúng theo quy định. Việc lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán sai về hệ số, định mức, khối lượng làm tăng giá trị dự toán công trình với số tiền 1,7 tỷ đồng. Thi công chưa đúng hồ sơ thiết kế, thanh toán đơn giá vật liệu và khối lượng không đúng thực tế thi công trên 01 tỷ đồng. Ngoài ra còn một số sai sót như: Thu tiền bán nền bỏ ngoài sổ sách kế toán; thu, chi sai quy định; Ban Quản lý Khu đô thị Thứ Bảy thực hiện bán nền và cho đăng ký giữ nền một số trường hợp chưa đúng quy định. Theo Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện An Biên chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch từng khu; khu nào tiếp tục thực hiện, khu nào cần điều chỉnh hoặc hủy bỏ, đặc biệt là Khu hành chính và Khu trung tâm thương mại nhằm đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện và phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Sau khi quy hoạch điều chỉnh, khu nào tiếp tục thực hiện, giao UBND huyện An Biên và An Minh phối hợp Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh xử lý những vướng mắc về thủ tục  từng trường hợp cụ thể; khu nào điều chỉnh, không tiếp tục thực hiện mà đã chi tiền bồi thường cho dân, giao UBND huyện An Biên tổ chức thu hồi lại; đối với diện tích đã thu hồi của các tổ chức và đã chi tiền bồi thường thì giao UBND huyện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Những trường hợp không nằm trong quy hoạch nhưng đã bồi thường và những trường hợp chỉnh trang một phần nhưng đã chi tiền, giao UBND huyện An Biên chỉ đạo thu hồi lại tiền đã bồi thường theo quy định. UBND huyện An Biên và An Minh chỉ đạo xử lý những trường hợp lấn chiếm, cất nhà trong phần đất dự án theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Khu đô thị Thứ Bảy quản lý các công trình xây dựng của dự án chặt chẽ, phối hợp chính quyền địa phương xử lý những trường hợp làm hư hại công trình của dự án.

     

     Về hành chính - tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND 02 huyện An Biên và An Minh kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân vi phạm. Về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3,1 tỷ đồng. Được biết, trong quá trình thanh tra, các đơn vị, cá nhân đã nộp khắc phục được gần 1,6 tỷ đồng. Số còn lại, các đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế có trách nhiệm nộp khắc phục đầy đủ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ đạo:

 

     “Kết luận thanh tra cũng như Luật quy định trong 15 ngày phải triển khai thực hiện. Hôm nay là ngày công bố, bắt đầu từ hôm nay, UBND 02 huyện An Biên, An Minh phải xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận. Về vật chất, số tiền sai phạm tương đối lớn, phải chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có sai phạm nghiêm túc thực hiện, nộp vào ngân sách.

 

     Còn về tổ chức, xét thấy cá nhân vừa có công, có thành tích, tổ chức cũng ghi nhận nhưng cũng có những thiếu sót, mình phải chấp nhận xử lý có hình thức, còn hình thức như thế nào thì các địa phương xem xét. Trưởng Ban quản lý dự án tham mưu không tốt thì phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Ngoài ra, các đ/c có liên quan cũng phải xem xét, xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

 

     Qua buổi công bố hôm nay, muốn trao đổi với các đ/c ở các huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan cố gắng thực hiện tốt Kết luận này. Trách nhiệm nhiều là huyện An Biên trong vấn đề quy hoạch gắn với giải quyết khiếu nại. Về tổ chức, liên quan đến trách nhiệm người nào cũng phải xử lý. Còn An Minh, cũng phải xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận. Phần nào thuộc trách nhiệm của huyện  phải xác định nội dung và giao trách nhiệm thực hiện cho rõ ràng”.

 

     Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận xử lý, Chủ tịch UBND huyện An Biên, An Minh; Hội đồng bồi thường huyện An Biên, An Minh; Giám đốc Ban Quản lý khu đô thị Thứ Bảy; các đơn vị tư vấn, thi công công trình dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định./.

                                                                  

T/h: Nguyên Hương