Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

Xem với cỡ chữAA

Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba và việc cho thuê đất xây dựng chợ tạm cho thuê tại Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên còn nhiều sai sót

(14:39 | 02/08/2017)

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 01/12/2003, dự án được triển khai tại khu vực II, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên nhằm đáp ứng nhu cầu buôn bán, giao lưu hàng hóa của địa phương, góp phần chỉnh trang đô thị, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Dự án do UBND huyện An Biên làm chủ đầu tư, sau đó được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương kêu gọi đầu tư, từ đó UBND huyện An Biên giao toàn bộ dự án trên cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Dương thực hiện. Đồng thời cho Nhà đầu tư thuê đất xây dựng chợ tạm cho thuê tại khu đô thị Thứ Bảy nhằm ổn định tình hình mua bán, tạo vẻ mỹ quan cho khu đô thị Thứ Bảy.

 

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Trường Kế (người đứng) đề nghị các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm kết luận thanh tra

 

UBND huyện An Biên và các ngành chức năng của huyện đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba và việc cho thuê đất để xây dựng chợ tạm cho thuê tại khu đô thị Thứ Bảy, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua bán ổn định, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

     Tuy nhiên, trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba, UBND huyện An Biên thiếu kiểm tra để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trước khi có giấy chứng nhận đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng; không tổ chức ký hợp đồng chính thức với Nhà đầu tư sau khi Nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; không tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện các nghĩa vụ của Nhà đầu tư; giải phóng mặt bằng chưa đúng tiến độ đề ra; chưa khẩn trương yêu cầu Nhà đầu tư hoàn trả tiền lãi vay để nộp trả ngân sách Nhà nước và thỏa thuận với Nhà đầu tư hoán đổi đất khai thác chưa phù hợp với quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

     Đối  với việc cho thuê đất xây dựng chợ tạm cho thuê tại khu đô thị Thứ Bảy UBND huyện An Biên ký hợp đồng cho thuê đất làm chợ tạm không đúng đối tượng; không yêu cầu Nhà đầu tư trả lại kinh phí trước đây UBND huyện đã đầu tư xây dựng; thiếu kiểm tra thủ tục xây dựng của Nhà đầu tư.

     Đối với Công ty TNHH MTV Nam Dương, tổ chức triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba khi chưa có giấy chứng nhận đầu tư; không có giấy phép xây dựng; chưa ký hợp đồng chính thức; chưa gửi thiết kế kỹ thuật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giám sát, kiểm tra; chưa hoàn trả tiền lãi vay cho ngân sách nhà nước; chưa xây dựng giá cho thuê đối với chợ Bách hóa và chợ Nông sản gởi UBND huyện phê duyệt; thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật Thuế.

     Cá nhân ông Nguyễn Quang Mãi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Dương kinh doanh khai thác và quản lý chợ không đúng đối tượng, không lập bản cam kết bảo vệ môi trường; xây dựng công trình chợ nhưng không lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; không lập hồ sơ xin thuê đất; xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng và xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng; kinh doanh nhưng không đăng ký và không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; chưa nộp tiền thuê đất.

     Trước những sai phạm, thiếu sót nêu trên, Thanh tra tỉnh đã thanh tra thực hiện chính sách pháp luật đối với UBND huyện An Biên trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba và việc cho thuê đất để xây dựng chợ tạm cho thuê tại khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên. Ngày 08/02/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam ban hành Kết luật thanh tra số 02/KL-TTr, kết luận: Đối với việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho tiếp tục thực hiện dự án, trên cơ sở Nhà đầu tư chấn chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về việc thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật; giao UBND huyện An Biên có trách nhiệm yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện, ngay sau khi dự án được gia hạn trong giấy chứng nhận đầu tư, UBND huyện An Biên và Nhà đầu tư phải tiến hành ký hợp đồng kinh tế; đối với hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (chợ Bách hóa và chợ Nông sản) thời gian được tính từ lúc Nhà đầu tư tiến hành khai thác; đối với việc thỏa thuận ngoài hợp đồng theo Biên bản số 01/BB-UBND ngày 25/01/2014 giữa UBND huyện An Biên và Công ty TNHH MTV Nam Dương vi phạm quy hoạch, theo quy định của pháp luật không được thực hiện; việc xử lý thực hiện theo quy định hiện hành; đối với tiền lãi vay 9 tỷ 258 triệu đồng mà Công ty TNHH MTV Nam Dương chưa nộp trả ngân sách, xét thấy việc thực hiện dự án còn nhiều khó khăn và ý kiến của UBND huyện An Biên đồng thuận để Nhà đầu tư trả khi được giao đất (phần đất thực hiện hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao). Do đó kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện An Biên tổ chức thu hồi dần tiền lãi vay ngay khi Nhà đầu tư được giao thêm nền đất.

     Kết luận thanh tra đề nghị Chủ tịch UBND huyện An Biên khẩn trương giải tỏa 12 hộ chưa chịu di dời theo quy định của pháp luật để có đất sạch giao Nhà đầu tư thi công các hạng mục công trình còn lại; đề nghị Công ty TNHH MTV Nam Dương tập trung nguồn lực và phối hợp tốt với UBND huyện An Biên đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành UBND huyện An Biên thỏa thuận với Công ty TNHH MTV Nam Dương về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có năng lực và kinh nghiệm để  thực hiện việc kiểm toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình dự án.

     Đối với việc cho thuê đất để xây dựng chợ tạm cho thuê tại Khu đô thị Thứ Bảy, Kết luận thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương đồng ý cho Nhà đầu tư thuê đất để làm chợ tạm cho thuê với điều kiện Nhà đầu tư phải lập thủ tục kinh doanh khai thác và quản lý chợ; thủ tục thuê đất, đăng ký kinh doanh, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Hết thời hạn thuê đất, Nhà đầu tư tự tháo dỡ công trình, không bồi thường; giao Chủ tịch UBND huyện An Biên kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng; xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng,…). Về hoàn trả ngân sách huyện đã đầu tư xây dựng 22 ki-ốt và 44 sạp trước khi giao Nhà đầu tư theo giá trị quyết toán của huyện là 695.607.140 đồng, trên cơ sở thống nhất giữa UBND huyện An Biên và Nhà đầu tư về mức hoàn trả là 80% trên tổng số tiền 695.607.140 đồng, nộp dứt điểm đến cuối năm 2018. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện An Biên cùng Nhà đầu tư tổ chức thực hiện theo thỏa thuận trên.

     Về hành chính, tổ chức, Kết luận thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện An Biên tự tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót nêu trên.

     Về kinh tế, đề nghị Cục thuế tỉnh xử lý truy thu thuế Giá trị gia tăng số tiền 1 tỷ 988 triệu đồng theo quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH MTV Nam Dương; Chủ tịch UBND huyện An Biên ra quyết định thu hồi nộp ngân sách huyện An Biên số tiền 78.159.218 đồng đối với ông Nguyễn Quang Mãi, do chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2014-2016; Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế huyện An Biên truy thu thuế đối với ông Nguyễn Quang Mãi gồm: Thuế Môn bài, thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân với tổng số tiền là 689,67 triệu đồng.

     Theo Kết luận thanh tra, trong thời gian là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận xử lý, Chủ tịch UBND huyện An Biên, Công ty TNHH MTV Nam Dương, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra tỉnh./.

Thanh Hương