Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

Xem với cỡ chữAA

Sở Công Thương: Chấp hành nghiêm kết luận thanh tra

(14:26 | 02/08/2017)

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam vừa ban hành Kết luận số 05/KL-TTr ngày 18/9/2015, kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án do Sở Công Thương quản lý; việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Sở Công Thương Kiên Giang. Sau hơn 10 ngày triển khai Kết luận, Sở Công Thương đã chấp hành thực hiện nghiêm 100% nội dung kết luận và nộp vào ngân sách trên 459 triệu đồng.

Sở Công Thương Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại, có chức năng quản lý nhà nước về Công Thương. Cơ cấu tổ chức Sở có 09 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc. Trong đó có Ban Quản lý trực thuộc Sở Công thương, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành công thương trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.
Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trên lĩnh vực do Sở Công Thương quản lý cho thấy: Chủ đầu tư (Sở Công thương), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đầu tư xây dựng đảm bảo đúng kế hoạch vốn được giao, quản lý, sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, cơ bản chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng; các công trình hoàn thành đúng tiến độ, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng kịp thời để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án cơ bản đúng quy định của pháp luật; hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.
Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ 38 hạng mục, công trình đường dây và trạm biến áp; công trình cung cấp máy phát điện và sửa chữa nhà làm việc trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương quản lý, phát hiện 3/38 công trình không tổ chức thẩm định lại nội dung điều chỉnh dự án; 38/38 đơn vị thi công lập hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng chưa đúng theo quy định; 27/38 công trình tính tổng mức đầu tư chi phí vận chuyển đường dài tạm tính; tổ chức lập dự toán công trình không đúng theo Quyết định 1005/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 và Quyết định 2925/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh. Từ việc tạm tính dẫn đến 10 công trình quyết toán thừa chi phí vận chuyển trụ với giá trị quyết toán thừa: 306,5 triệu đồng. Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sai quy định số tiền 80,8 triệu đồng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thu từ hoạt động dịch vụ chưa thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp: 71.788.900 đồng, vi phạm khoản 5, Điều 3 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, sai phạm trên do văn bản pháp luật quy định về xây dựng cơ bản thường xuyên thay đổi; quy định về quản lý sử dụng chi phí quản lý và các hoạt động dịch vụ chưa rõ ràng, gây khó khăn cho đơn vị trong quản lý điều hành, sử dụng chi phí. Mặt khác, nhận thức văn bản pháp luật về thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, về thực hiện nghĩa vụ thuế của Ban Quản lý dự án còn hạn chế. Chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án thiếu kiểm tra trong việc quyết toán công trình dẫn đến quyết toán thừa chi phí vận chuyển. Phòng Quản lý điện năng chưa làm tốt vai trò tham mưu cho chủ đầu tư trong thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, dẫn đến làm tăng dự toán công trình.
Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam kết luận cụ thể trách nhiệm của từng tập thể, các nhân đối với nội dung sai phạm và đề nghị Giám đốc Sở Công Thương tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra. Được biết, sau hơn 10 ngày triển khai Kết luận, Sở Công Thương đã chấp hành thực hiện nghiêm 100% nội dung kết luận và nộp vào ngân sách trên 459 triệu đồng; chấn chỉnh, khắc phục ngay các sai phạm về quản lý đầu tư xây dựng; quản lý thu chi đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, làm rõ vai trò cá nhân phụ trách để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành quản lý đầu tư xây dựng trong thời gian tới./.

Nguyên Hương