Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quy trình giải quyết KNTC

Xem với cỡ chữAA

Giải quyết chính sách cho người có công đảm bảo công bằng, chính xác

(16:52 | 30/07/2018)

Ngày 23/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó có trường hợp khiếu nại việc thực hiện chính sách thương binh của ông Trần Thanh Tùng, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên.

 

Ông Trần Thanh Tùng khiếu nại Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi quyền lợi thương binh đối với ông. Theo hồ sơ thương binh xác lập năm 2000, ông Trần Thanh Tùng tham gia cách mạng năm 1970, là du kích xã Đông Thái, huyện An Biên. Ngày 05/10/1973, trong lúc bao vây đồn Thứ Bảy thì bị máy bay bỏ bom sập hầm, ông Tùng bị thương, được 02 nhân chứng xác nhận trong hồ sơ là ông Lê Chí Tình, nguyên Xã đội trưởng và ông Nguyễn Xuân Thọ, nguyên Xã đội phó lúc bấy giờ. Hội đồng giám định y khoa tỉnh Kiên Giang xác định tỷ lệ thương tật là 41%. Ông Tùng được hưởng trợ cấp theo quyết định số 29 ngày 01/02/2000 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 2016, có đơn tố cáo việc ông Tùng đang hưởng trợ cấp thương binh là không đúng quy định vì trong kháng chiến chống Mỹ, ông không tham gia cách mạng. Qua kết quả xác minh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi quyền lợi thương binh đối với ông Trần Thanh Tùng, trong đó có thu hồi 172 triệu đồng do ông Tùng đã hưởng sai quy định. Ông Tùng không đồng ý, làm đơn khiếu nại và được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bác đơn khiếu nại. Ông Tùng tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Trần Thanh Tùng, người khiếu nại Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Hồ sơ thương binh của ông Tùng có 02 người xác nhận, nay 01 người đã chết, còn 01 người cho rằng không rõ quá trình tham gia cách mạng của ông Tùng nên xin rút lại việc xác nhận. Sau này, ông Tùng cung cấp thêm 02 nhân chứng là ông Phạm Văn Hít và ông Nguyễn Văn Thành nhưng qua xác minh thì cả 02 ông đều không biết quá trình hoạt động và trường hợp bị thương của ông Tùng, 02 ông chỉ nghe kể lại và tham khảo giấy xác nhận của ông Lê Chí Tình nên có xác nhận, nay 02 ông tự nguyện rút lại việc xác nhận.

 

Cơ quan chức năng tiếp tục tìm hiểu ở những người dân cố cựu ở địa phương và những người nguyên là du kích, ấp đội phó, ấp đội trưởng ấp Đông Quý, xã đội phó và cán bộ an ninh xã Đông Thái thời điểm từ năm 1971 đến năm 1975 đều xác định ông Tùng không tham gia công tác chung và cũng không biết ông Tùng bị thương. Đồng thời, qua tổ chức họp dân, có 9/9 người đều xác định thời điểm trước năm 1975 ông Tùng không tham gia kháng chiến, sau năm 1975 có tham gia làm du kích ấp được một thời gian rồi nghỉ. Ông Tùng không bao vây đồn Thứ Bảy, không bị thương. Mặt khác, qua làm việc với ông Tùng, ông thừa nhận từ năm 1970-1973 ông làm du kích ấp Đông Quý nhưng thực tế ông vẫn ở nhà, chưa được ấp đội giao nhiệm vụ gì. Khoảng cuối năm 1973, ông Tùng gặp ông Lê Chí Tình là Xã đội trưởng xã Đông Thái lúc bấy giờ để xin làm du kích xã Đông Thái và được ông Tình đồng ý, khoảng 7 ngày sau, ông Tùng tham gia bao vây Sư đoàn 21 và bị thương. Ông Trần Thanh Tùng khẳng định ông chỉ tham gia bao vây Sư đoàn 21, không tham gia bao vây đồn Thứ Bảy như trong hồ sơ và việc ông bị thương chỉ duy nhất có ông Lê Chí Tình biết rõ nhưng nay ông Tình đã chết. Tuy nhiên, trong giấy xác nhận của ông Tình về địa điểm, chức vụ của ông Tùng khi bị thương là không đúng thực tế. Quá trình đối thoại,  Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng giải thích:

Chứng cứ tới giờ, lúc đầu anh khai là bao vây đồn Thứ Bảy, hồ sơ xác nhận từ đầu tới cuối là bao vây đồn Thứ Bảy. Sau này anh khai lại là không bao vây đồn Thứ Bảy mà bao vây Sư đoàn 21. Mà anh biết, ngày xưa nếu Sư đoàn 21 chịu càn thì mình chỉ có rút thôi, tìm chỗ trú thôi chứ Sư đoàn 21 hồi xưa là khét tiếng, lực lượng du kích ở địa phương làm sao bao vây được. Ngày xưa mà nghe nói Sư đoàn hành quân là từ đầu kênh tới cuối kênh người ta thông báo cho nhau để người dân, lực lượng du kích, cán bộ phải rút, tìm chỗ trú ẩn an toàn nhất, khi nào nó rút thì mình về trở lại, chứ du kích làm sao dám đương đầu với Sư đoàn 21, trừ lực lượng chính quy của mình thôi”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đối thoại với ông Trần Thanh Tùng về việc khiếu nại Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

 

Việc giải quyết chính sách cho những người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm của người có thẩm quyền mà còn là đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người con đất Việt. Tuy nhiên, lời khai của ông Trần Thanh Tùng lại hoàn toàn mâu thuẫn với ý kiến xác nhận của những người tham gia cách mạng trước đây và những người dân cố cựu ở địa phương. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận công nhận và giữ nguyên Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi quyền lợi thương binh đối với ông Trần Thanh Tùng, không thừa nhận việc khiếu nại của ông./.

 

                                                                   Nguyên Hương