Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công bố kết quả giải quyết KNTC

Xem với cỡ chữAA

Thị xã Hà Tiên: Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

(10:50 | 02/08/2017)

Tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên cho thấy cả hệ thống chính trị của địa phương đã thật sự quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Từ đó, các khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn thị xã đều được người có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật cũng còn nhiều vướng mắc, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung để Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo thật sự đi vào cuộc sống.

 

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam phát biểu tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên. (ảnh: T.Sương)


     Những năm qua, trên địa bàn thị xã Hà Tiên phát sinh khiếu nại chủ yếu liên quan đến các phương án giải tỏa bồi thường và tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân. Xác định được tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thị ủy, UBND thị xã Hà Tiên đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt tương đối tốt các quy định của pháp luật đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2012 đến nay, thị xã Hà Tiên đã tổ chức được trên 2.500 cuộc tuyên truyền cho gần 58.000 lượt người tham dự; trang bị và đưa vào khai thác sử dụng 52 tủ sách pháp luật; tổ chức các lớp tuyên truyền cho hòa giải viên ở cơ sở… Nắm được các quy định của pháp luật, công dân đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại. Phía cơ quan Nhà nước cũng giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật tất cả các khiếu nại, tố cáo phát sinh.

     Từ năm 2012, khi Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành đến nay, thị xã Hà Tiên đã giải quyết 275 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 100% tổng số đơn tiếp nhận thuộc thẩm quyền. Đ/c Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho rằng: Để phục vụ việc tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh, thị xã Hà Tiên đã báo cáo cơ bản bám theo đề cương như việc chỉ đạo triển khai, quán triệt, thi hành các luật; đánh giá tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo; nêu được một số vấn đề trong quá trình thực hiện các quy định của 02 luật và có những kiến nghị đề xuất.

     Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam cũng đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, nêu lên những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, nhất là thẩm quyền giải quyết, trách nhiệm của người dân khi khiếu nai sai và kể cả trách nhiệm bồi thường của người giải quyết khiếu nại nếu giải quyết sai; thẩm quyền của các cơ quan thực hiện chức năng giám sát việc giải quyết khiếu nại; việc gửi đơn khiếu nại… Qua đó kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để việc triển khai thực hiện Luật trong thời gian tới được thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn./.

Thanh Hương