Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công bố kết quả giải quyết KNTC

Xem với cỡ chữAA

Tích cực tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo

(10:39 | 02/08/2017)

Từ đầu năm đến nay, tình hình khiếu nại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ổn định, số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 76 đơn (11,89%) so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trên địa bàn các huyện: Hòn Đất, Phú Quốc, U Minh Thượng… vẫn còn một số vụ khiếu nại đông người, phức tạp, khiếu nại dây dưa kéo dài. Ngoài ra trên địa bàn một số huyện phát sinh tình hình bao chiếm đất đai, tiềm ẩn khiếu nại phức tạp, đông người.

 

Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam trao Giấy khen cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2016.

 

     Để giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 12/8/2016 về việc tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Thanh tra các cấp triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo; đồng thời phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện Đề án 1-1133 về “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân.

     Để tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong thời gian diễn ra bầu cử, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 30/3/2016 và Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở đó, Thanh tra toàn tỉnh đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng thời tích cực tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Kết quả, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp và ngành thanh tra tiếp công dân định kỳ và đột xuất được tổng số 837 lượt người. Qua tiếp dân đã tham mưu tiếp nhận, giải quyết 339/411 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 82,48%. Qua đó, kiến nghị thu hồi giao nhà nước quản lý 228m2 đất và 48,4 triệu đồng do chi trả bồi thường sai, lập phương án bồi thường bổ sung cho công dân số tiền trên 4,5 tỷ đồng; giải quyết cho dân sử dụng ổn định 173m2 đất…

     Ngoài ra, để tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong thời gian diễn ra bầu cử, Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 30/3/2016 và Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh phối hợp với Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo xây dựng Kế hoạch số 01/KH-TB ngày 25/02/2016 giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Kết quả, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận và xem xét giải quyết được 21/21 đơn khiếu nại về ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

    Nhiều đơn vị tham mưu thực hiện tốt công tác xét khiếu tố như: Phòng Thanh tra Xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh; Thanh tra thành phố Rạch Giá; Thanh tra huyện Giồng Riềng, An Biên, An Minh; Thanh tra sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải… Hầu hết các vụ việc giải quyết khiếu nại lần đầu do thanh tra huyện, thanh tra sở tham mưu, khi khiếu nại lần hai đều được cơ quan thẩm quyền công nhận kết quả giải quyết. Quá trình tham mưu giải quyết khiếu nại, nhiều đơn vị làm tốt công tác đối thoại, tuyên truyền chính sách pháp luật, từ đó có 105 trường hợp rút đơn. Một số cá nhân điển hình trong công tác này là đ/c Bùi Tiến Thanh thuộc phòng Thanh tra Xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh đã vận động được 19 trường hợp rút đơn; đ/c Hà Cẩm Linh thuộc Thanh tra thành phố Rạch Giá vận động được 17 trường hợp rút đơn, chấm dứt khiếu nại…/.

Thanh Hương