Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thanh tra Kinh tế-Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh: Công bố quyết định thanh tra đối với Vườn Quốc gia U Minh Thượng

(15:24 | 04/08/2020)

 

     Ngày 03/8, Thanh tra tỉnh công bố Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với Dự án Đầu tư khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh Thượng đến năm 2020 do Vườn Quốc gia U Minh Thượng làm chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án đến nay và những vẫn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

 

Trưởng Đoàn thanh tra Nguyễn Minh Trang công bố Quyết định thanh tra tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

 

      Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế - xã hội, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên thuộc Thanh tra tnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan./.

   

                                                                             T/h: Tuyết Sương