Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thanh tra Kinh tế-Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Thanh tra chuyên đề diện rộng về bảo hiểm y tế

(13:53 | 28/10/2019)

Ngày 25/10/2019, tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 2364/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đại diện lãnh đạo Thanh tra Kiên Giang tới dự.

 

 

      Đoàn thanh tra do ông Lê Trường Kế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn cùng 13 công chức thuộc Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

 

 

     Trong thời hạn 45 ngày làm việc, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc đóng bảo hiểm y tế (BHYT), thực hiện các chế độ BHYT; công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT, phân bổ và sử dụng quỹ BHYT chi quản lý bộ máy; đầu tư xây dựng, chi khác; việc ký kết thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; công tác giám định thanh quyết toán và xử lý vi phạm trong việc sử dụng quỹ BHYT. Thanh tra về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao như: Việc chấp hành, thực hiện quy định của pháp luật trong xây dựng đề án, danh mục, định mức mua sắm, đơn giá, kế hoạch lực chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thẩm định, phê duyệt danh mục, định mức, thẩm định giá, lực chọn nhà thầu của cơ quan có thẩm quyền; việc thực hiện quy trình đấu thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. Thanh tra về thấu thầu thuốc chữa bệnh gồm: việc xây dựng danh mục thuốc, giá kế hoạch; đánh giá hồ sơ dự thầu, xét thầu, việc thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền trong việc đấu thầu, thương thảo ký hợp đồng, thanh quyết toán và thực hiện cung cấp thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

 

 

     Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam theo dõi, chỉ đạo, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xử lý hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các kiến nghị của Đoàn thanh tra./.

 

                                                          T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương