Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy Thanh tra tỉnh Kiên Giang: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

(16:27 | 29/06/2020)

Ngày 22/6/2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

 

     Sáu tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cho 38/38 đảng viên học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành kế hoạch thực hiện với chủ đề “Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức tham gia xây dựng tổ chức đảng và cơ quan Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên, quần chúng trong cơ quan xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát với nhiệm vụ được phân công; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 02 chi bộ gắn với cá nhân bí thư chi bộ; các chi bộ thực hiện 02 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát đối với 9 đảng viên nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện các quy định của TW, nội quy, quy chế của ngành, cơ quan; kết hợp thực hiện các mô hình, điển hình dân vận khéo của các tập thể, cá nhân, hầu hết đảng viên, quần chúng đều an tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã hoàn thành trên 85% chỉ tiêu Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó một số chỉ tiêu đạt 100% như tỷ lệ thu hồi vật chất sau thanh tra, việc tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể hóa các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền… 

 

Đ/c Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

     Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đề ra kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; thường xuyên sinh hoạt nội dung học tập và làm theo Bác, gắn sinh hoạt định kỳ với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết của đảng viên; tiếp tục thực hiện các mô hình dân vận khéo; thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng; lãnh đạo hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu naị, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; …góp phần xây dựng và duy trì tổ chức đảng trong sạch vững mạnh./.

                                        

T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương