Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Các mô hình “Dân vận khéo”: Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan

(15:24 | 27/02/2020)

 

     Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (PTTĐDVK) giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ Thanh tra tỉnh xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” (MHDVK) hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 

     Đồng chí Lê Trường Kế - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy triển khai, quán triệt kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và PTTĐDVK. Qua phát động, nhiều tập thể, cá nhân tích cực đăng ký thực hiện MHDVK, trong đó Đảng bộ Thanh tra tỉnh có 5 mô hình được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh công nhận lần I (giai đoạn 2016-2018) và 2 MHDVK được Đảng ủy Khối tặng giấy khen có thành tích thực hiện PTTĐDVK giai đoạn 2016-2018.

 

     Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra tỉnh cho biết, Phòng xây dựng MHDVK để nâng cao chất lượng tham mưu, theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp báo cáo công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Thực hiện MHDVK, thành viên Phòng Thanh tra PCTN nỗ lực góp phần hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra trách nhiệm về PCTN; tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác thanh tra định kỳ đối với thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành cấp tỉnh. “Phòng theo dõi, đôn đốc, chủ động nắm tình hình, tổng hợp, dự thảo báo cáo PCTN định kỳ và đột xuất đầy đủ, đảm bảo thời gian, từng bước nâng cao chất lượng báo cáo đảm bảo nội dung, số liệu chính xác, đánh giá sát tình tình thực tế... Bên cạnh đó, phòng tham mưu Thanh tra tỉnh ban hành chỉ đạo thực hiện đồng bộ giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà...”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhung - Đảng ủy viên, Chi ủy viên Chi bộ PCTN và Xử lý sau thanh tra, cho biết. Qua 3 năm thực hiện, mô hình được Đảng ủy Thanh tra tỉnh công nhận, khen thưởng, được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen có thành tích thực hiện PTTĐDVK giai đoạn 2016-2018.

 

Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh họp bàn nội dung giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Ảnh: TÂY HỒ

 

     Từ năm 2016 đến nay, hàng năm, Đảng ủy Thanh tra tỉnh công nhận từ 11 - 15 MHDVK cấp cơ sở của đảng bộ. Điển hình như mô hình “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động trước, trong và sau thanh tra” góp phần triển khai và kết thúc 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch phê duyệt. Các đoàn đảm bảo trình tự, thủ tục thanh tra theo đúng quy định pháp luật. Kết luận thanh tra 100% đảm bảo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tính khả thi. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng trên 35 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ với số tiền trên 18 tỷ đồng. Quá trình hoạt động thanh tra vận động các đối tượng sai phạm nộp khắc phục trước khi ban hành kết luận đạt từ 37 - 40% tổng số tiền sai phạm, góp phần làm tăng chỉ tiêu thu hồi vật chất sau thanh tra trên 95%.

 

     Mô hình “Nâng cao chất lượng tuyên truyền để hạn chế khiếu nại sai” góp phần giảm tỷ lệ khiếu nại sai 5%; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức ở cơ sở trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự địa phương. Thực hiện mô hình “Nâng cao chất lượng vận động Công đoàn viên tham gia gây quỹ tương trợ và tham gia ủng hộ các đợt vận động do các cấp Công đoàn vận động”, mỗi đoàn viên đóng góp 20.000 đồng/tháng để phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 100% đoàn viên tham gia đóng góp, ủng hộ vào quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Phòng, chống thiên tai”... “Các mô hình được công nhận tại cơ sở có chất lượng, hiệu quả, đạt phần lớn chỉ tiêu đăng ký hàng năm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan”, đồng chí Lê Trường Kế cho biết.

 

TÂY HỒ