Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội: Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc nâng cao

(14:41 | 26/02/2020)

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Phòng Thanh tra Kinh tế - xã hội (KT-XH) thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời. Tập thể chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là thực hiện các cuộc thanh tra vượt 55% chỉ tiêu đề ra.

 

     Chi bộ Phòng Thanh tra KT-XH thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh có 7 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Minh Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra KT-XH Thanh tra tỉnh cho biết, nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời. Tập thể chi bộ thể hiện quyết tâm thực hiện chính trị trên các mặt, như: Tham mưu quản lý nhà nước về thanh tra tương đối đầy đủ; xử lý tốt việc chồng chéo, trùng lắp kế hoạch thanh tra hàng năm giữa các đơn vị; tiến hành các cuộc thanh tra KT-XH vượt chỉ tiêu kế hoạch. “Công chức, đảng viên chi bộ luôn chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao. Đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao, từ đó chi bộ hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đồng chí Nguyễn Minh Trang cho biết thêm.

 

     Theo đồng chí Quách Lộc - đảng viên Chi bộ Phòng Thanh Tra KT-XH, nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ tham mưu Đảng ủy Thanh tra tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị của ngành. Hàng năm, triển khai và kết thúc đầy đủ 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra theo yêu cầu quản lý Nhà nước. Các cuộc thanh tra thực hiện đúng quy trình, quy định, đạt chất lượng. Chi bộ lãnh đạo Phòng Thanh tra KT-XH tiến hành và kết thúc 17 cuộc thanh tra, trong đó 11 cuộc theo kế hoạch và 6 cuộc đột xuất, vượt 55% chỉ tiêu. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 35 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Thực hiện trình tự, thủ tục trong đấu thầu sai quy định; thu, chi sai quy định; quyết toán thừa khối lượng xây lắp; quản lý, sử dụng đất sai quy định. Phòng Thanh tra KT-XH đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 18,7 tỷ đồng, thu hồi trả đơn vị trên 2,7 tỷ đồng, nộp trả ngân sách hơn 4,3 tỷ đồng.... Bên cạnh đó có 83 kiến nghị đến các cấp thẩm quyền chấn chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách trong quản lý kinh tế, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai; kiến nghị xử lý hành chính, tổ chức đối với 65 tập thể, 119 cá nhân, chuyển 1 vụ sang cơ quan công an.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Trang (đứng) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế, xã hội Thanh tra tỉnh chủ trì cuộc họp định kỳ của chi bộ.

 

     Ngoài lãnh đạo thực hiện tốt các cuộc thanh tra, Chi bộ Phòng Thanh tra KT-XH lãnh đạo thực hiện tốt việc hướng dẫn, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm với thanh tra cấp huyện, sở nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ cho các đơn vị. Từ đó, chất lượng hoạt động của thanh tra cấp huyện, sở từng bước được nâng lên, có chiều sâu hơn trước đây.

 

     Đồng chí Lê Trường Kế - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhận xét:  “Chi bộ Phòng Thanh tra Kinh tế - xã hội luôn đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, xác việc, mục tiêu phấn đấu rõ ràng, nỗ lực thật sự. Chi bộ lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý tương đối chặt chẽ, có bài bản và đúng quy định của pháp luật, được các đơn vị thống nhất thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra”.

 

     Với nhiều nỗ lực, nhiệm kỳ 2017-2020, hàng năm, 100% đảng viên Chi bộ Phòng Thanh tra KT-XH hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được tặng bằng khen và cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều lượt đảng viên được Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh khen thưởng. Riêng năm 2018, chi bộ được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Bài và ảnh: THANH DƯ