Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Cơ bản hoàn tất các nội dung văn kiện, công tác nhân sự

(14:25 | 25/02/2020)

 

     Đảng bộ Thanh tra tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung đối với đại hội chi, đảng bộ ngành cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra ngày 28-2. Theo đồng chí Phạm Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho việc tổ chức đại hội cơ bản hoàn tất.

 

     Đồng chí Phạm Hoàng Nam cho biết, Đảng bộ Thanh tra đã quán triệt Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 25-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 57-KH/TCĐ, ngày 22-10-2019 của Tổ chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 01-KH/TCĐ, ngày 13-11-2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chỉ đạo đại hội điểm của Đảng ủy khối và Kế hoạch 07-KH/ĐU, ngày 19-8-2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã lập tiểu ban văn kiện, phân công đảng viên chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ các nội dung, bố cục của văn kiện trình đại hội. Các văn kiện này, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức lấy ý kiến tất cả đảng viên các chi bộ, đoàn thể trong đảng bộ để hoàn thiện các văn kiện và thông qua Tổ chỉ đạo đại hội điểm tỉnh, Tổ chỉ đạo đại hội điểm Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đến nay, đã hoàn tất nội dung các văn kiện.

 

Đồng chí Châu Minh Khải Hòa - Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại bội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

     Về công tác nhân sự, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã lập tiểu ban nhân sự và chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XV; xây dựng đề án và phương án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành quy trình 5 bước công tác nhân sự. Qua thực hiện các bước quy trình nhân sự, các đồng chí ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đều được thống nhất 100%.

 

Tin và ảnh: THANH DƯ