Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019

(17:02 | 22/01/2020)

 

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh năm 2020. (ảnh: Tuyết Sương)

 

     Năm 2019 vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động; tham gia tích cực vào việc xây dựng các văn bản liên quan đến quyền lợi hợp pháp của đoàn viên; vận động đoàn viên duy trì việc góp vốn xoay vòng không tính lãi và tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhận  và duy trì việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; triển khai kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến ngành và giáo dục công đoàn viên thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động thanh tra; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong năm, 100% đoàn viên công đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn cơ sở được Công đoàn cấp trên đánh giá, đề nghị cấp thẩm quyền xếp loại tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc./.

  

                                                                               T/h: Nguyên Hương