Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(17:09 | 22/01/2020)

Năm qua, Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo 100% đảng viên, quần chúng tiếp thu quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ. Từ đó, hầu hết đảng viên, quần chúng nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tư tưởng của đảng viên để có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh. Nhìn chung, toàn thể đảng viên an tâm công tác, chấp hành nghiêm pháp luật và kỷ luật của ngành.

 

      

     Đảng bộ Thanh tra tỉnh chọn nội dung trọng tâm “Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, đối thoại với công dân, tổ chức trong hoạt động thanh tra”, làm nội dung chính trong học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2019; lãnh đạo toàn thể đảng viên, quần chúng xây dựng Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và thực hiện; lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn và thi đua Dân vận khéo”. Kết quả, Đảng bộ Thanh tra tỉnh và 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 04 lượt tập thể chi bộ và 03 cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy khối tặng Giấy khen; 02 tập thể và 03 cá nhân được khen thưởng thực hiện mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở năm 2019.

 

     Về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đối với 02 chi bộ; UBKT thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát đối với 02 chi bộ; Các chi bộ thực hiện 04 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát chuyên đề với 14/34 đảng viên đạt 100% kế hoạch chi bộ và 41,1% đảng viên được kiểm tra. Qua kiểm tra, giám sát không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý.

 

     Nhìn chung, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã phát huy sức mạnh của tập thể Đảng ủy, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và từng cấp ủy viên. Từ đó, lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quá trình xây dựng đảng đã phát huy dân chủ, cùng với sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể, sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ... Năm qua, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc; sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ và sinh hoạt chuyên đề thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia, chất lượng sinh hoạt có chuyển biến tích cực. Công tác dân vận chính quyền và thi đua Dân vận khéo được quan tâm, từ đó các tổ chức, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đạt yêu cầu. Năm 2019, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đề nghị Đảng ủy cấp trên công nhận tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đ/c Phạm Hoàng nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh kêu gọi toàn thể đảng viên, quần chúng cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu xây dựng và duy trì tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh năm 2020. (ảnh: Tuyết Sương)

 

     Theo đ/c Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh:

 

     “Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn, đó là áp lực công việc được giao ngày càng nhiều, một số công việc phức tạp, phải chạy đua theo thời gian. Trước nay chưa có năm nào kết thúc năm lại triển khai ngay cuộc thanh tra diện rộng với nhiều nội dung, phạm vi rộng; tình hình khiếu nại tuy ổn định nhưng chưa cải thiện lắm, số lượt người dân tập trung kéo lên tỉnh, lên TW cao hơn nhiều so với năm 2018. Trước tình hình đó, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn có nhiều cố gắng tập trung lãnh đạo để đạt được thành tích cao nhất có thể. Kết quả, thành tích của tập thể Đảng ủy cơ quan, của công đoàn rất rõ, bên trong đó có các chi bộ, các phòng chuyên môn, các cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng.

 

     Nhiệm vụ năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã có nêu cụ thể rõ ràng. Chúng ta cần bàn phương pháp, cách làm để hạ quyết tâm thực hiện tốt hơn trong năm 2020. Làm thế nào để năm 2020, cơ quan, Đảng ủy, các đoàn thể đều đạt thành tích xuất sắc. Năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa của đất nước nói chung cũng như của tỉnh nhà, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt hơn nữa đảng bộ chúng ta lần đầu tiên được Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo đại hội đối với các chi, đảng bộ thuộc các sở ban ngành tỉnh. Tôi xem đây là vinh dự lớn cho chúng ta và cũng là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai của Đảng bộ chúng ta, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và toàn thể đảng viên. Đề nghị từng đ/c xác định trách nhiệm của mình để ủng hộ, góp phần vào thành công của đại hội. Gắn với công tác này, trong chỉ đạo lãnh đạo điều hành phải triển khai các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, từ thanh tra kinh tế xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện song song các nhiệm vụ để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chung. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng đ/c phải rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình năm 2019; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”./.

 

T/h: Nguyên Hương