Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Thanh tra tỉnh: Các chi bộ trực thuộc hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

(14:56 | 19/11/2019)

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Thanh tra tỉnh về việc Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022; sau thời gian tích cực chuẩn bị văn kiện, nhân sự theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, từ ngày 06/11 đến ngày 08/11, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh gồm chi bộ Văn phòng, Thanh tra Kinh tế - Xã hội, Xét khiếu tố và chi bộ Phòng, chống tham nhũng - Xử lý sau thanh tra đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2022.

 

     Đại hội các chi bộ trực thuộc đã tập trung 02 nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ hiện tại; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo; bầu Ban chi ủy và bí thư, phó bí thư. Trong đó, có 02 chi bộ trên 9 đảng viên chính thức bầu Ban chi ủy và 02 chi bộ dưới 9 đảng viên bầu bí thư, phó bí thư chi bộ.

 

     Trong đại hội, từng đảng viên tham luận, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, chi bộ Văn phòng đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhất là đánh giá kịp thời, chính xác kết quả hoạt động của thanh tra các cấp các ngành, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan; quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chặt chẽ, đúng quy định; kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu.

 

 

     Chi bộ Xét khiếu tố tích cực tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác xét khiếu tố; thực hiện 05 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc sở và Chủ tịch UBND các huyện trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; duy trì tiếp dân thường xuyên và chuẩn bị hồ sơ tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ được 09 kỳ được 20 lượt người và 25 đoàn với 660 người đến Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu, khiếu nại; thẩm tra xác minh, kết luận, kiến nghị lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết được 123/124 đơn khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân, giữ ổn định tình hình trật tự xã hội và đời sống của nhân dân.

 

 

     Chi bộ Thanh tra Kinh tế - xã hội cùng với việc tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra còn thực hiện 17 cuộc thanh tra, vượt 55% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Phát hiện sai phạm 35,4 tỷ động, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 18,7 tỷ đồng, xử lý khác trên 16 tỷ đồng; xử lý hành chính 65 tập thể, 119 cá nhân, chuyển hồ sơ 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

 

 

     Chi bộ Phòng chống tham nhũng (PCTN) và Xử lý sau thanh tra thực hiện tốt vai trò tham mưu quản lý nhà nước về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện tại cơ quan Thanh tra tỉnh; hoàn thành 100% các cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN; hoàn thành các chỉ tiêu thu hồi vật chất sau thanh tra, nộp ngân sách nhà nước 18,3/19,4 tỷ đồng và giám sát hoạt động 100% đoàn thanh tra…

 

 

     Cả 04 chi bộ đều chú trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai và quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Kế hoạch …của tổ chức Đảng cấp trên; cụ thể hóa bằng các chương trình chỉ đạo và kế hoạch thực hiện; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, làm việc theo quy chế và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt từng chi bộ ngày càng được nâng cao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, luôn hỗ trợ giúp đỡ cùng tiến bộ; hầu hết đảng viên có tư tưởng ổn định, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu về đạo đức lối sống; thực hiện đạt 100% chỉ tiêu về kiểm tra, giám sát, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chi bộ đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong suốt nhiệm kỳ.

 

     Qua thảo luận, tất cả đảng viên thuộc các chi bộ đã biểu quyết thống nhất thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 với 100% đảng viên tham gia học tập, tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ  được giao; phấn đấu hàng năm xây dựng chi bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

 

     Đồng chí Phạm Hoàng Nam - Bí thư Đảng uỷ cho rằng các chi bộ đều chuẩn bị văn kiện trình Đại hội khóa VII đầy đủ, đảm bảo về bố cục, nội dung theo quy định, nhất là đối với văn kiện và Nghị quyết của các chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

 

     Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể và từng đảng viên, nhiệm kỳ tới, các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh sẽ luôn trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

                                                T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương