Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh: Học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2019

(07:48 | 22/03/2019)

Đảng ủy Thanh tra tỉnh vừa tổ chức cho toàn thể đảng viên tiếp thu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua một buổi học tập, các đảng viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; và tiếp thu chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

 

     Để thực hiện tốt chuyên đề năm 2019, Đảng ủy Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 18/3/2019. Theo đó, gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kiểm điểm, Đảng ủy lãnh đạo đảng viên, công chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2019 của tỉnh “Tổ chức thực hiện tốt chế độ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân”, nội dung chuyên để của Đảng ủy Khối “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đồng thời căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo cơ quan lựa chọn nội dung trọng tâm thực hiện trong năm với chủ đề: “Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, đối thoại với công dân, tổ chức trong hoạt động thanh tra”.

 

Đ/c Lê Trường Kế, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chuyên đề năm 2019 của Đảng ủy.

 

     Theo Kế hoạch số 03-KH/ĐU, các chi bộ đưa nội dung chuyên đề năm 2019 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, lựa chọn nội dung có liên quan trực tiếp đến chi bộ, phòng nghiệp vụ như: Kết luận 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan quản lý nhà nước”, “Năm Dân vận chính quyền”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính,… trong đó chú trọng bàn biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém của đơn vị và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Từng cán bộ, đảng viên, công chức trên cơ sở vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công, xây dựng bản cam kết thực hiện năm 2019, gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu làm theo Bác bằng việc làm cụ thể. Quá trình học tập, làm theo thường xuyên đánh giá, biểu dương, nhân rộng điển hình, cách làm hay trong học tập, làm theo, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

 

                                                          T/h:Nguyên Hương