Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh: Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị

(09:38 | 19/03/2019)

Từ năm 2015 đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn, song cũng là một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Thanh tra Kiên Giang. Mỗi năm, đều hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, Thanh tra Kiên Giang đã trở thành công cụ thiết yếu của UBND tỉnh trong quản lý nhà nước. Thành tích ấy có sự đóng góp quan trọng của mỗi đoàn viên Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Văn Tuyến, Phó Chủ tịch CĐCS Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019

 

     Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh có 42 cán bộ, công chức, người lao động. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn luôn quan tâm tuyên truyền, triển khai quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công đoàn viên.

 

     Giai đoạn 2014-2019, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã vận động công đoàn viên thích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. 100% công đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ do Công đoàn cấp trên và các tổ chức vận động: Quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Vì người nghèo”, “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa”, quỹ phòng chống thiên tai, ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam… số tiền trên 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh còn vận động các tổ chức, đơn vị hỗ trợ 02 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở; vận động đoàn viên đóng góp quỹ tương trợ, nhận phụng dưỡng suốt đời 01 mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ cho Mẹ trên 01 triệu đồng/quý.

 

Đ/c Trần Minh Thể, Chủ tịch CĐCS, Phó Chánh Thanh tra tỉnh gợi ý thảo luận

 

     Các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua ngắn hạn như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo và công tác tự thiện xã hội”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…đã thu hút nhiều đoàn viên tham gia và có nhiều sáng kiến, giải pháp được biểu dương, khen thưởng. Qua đó tạo động lực cho công đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

Đại diện các Tổ công đoàn tham gia thảo luận

 

     Ban Chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó tạo chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Phạm Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của từng công đoàn viên thông qua các phong trào thi đua, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội Công đoàn khóa XVI đã đề ra: Công tác thanh tra kinh tế - xã hội đã kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại hạn chế trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm; đồng thời thu hồi số tiền sai phạm hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, góp phần răn đe, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đạt 100% các vụ việc được giao và chủ động tham mưu giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp. Từ đó, tình hình khiếu nại trên địa bàn lắng dịu, từng bước ổn định hợn so với những năm trước. Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến, nhất là chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Đặc biệt qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo đã phát hiện nhiều vi phạm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý và chuyển 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm với số tiền trên 25 tỷ đồng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

     Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra là nhiệm vụ mới nhưng cũng được Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo công đoàn viên triển khai thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tích cực: Hầu hết các kết luận, quyết định đều được tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, nhất là tỷ lệ thu hồi vật chất bình quân hàng năm đạt trên 95%, số tiền thu hồi ngân sách 5 năm qua là trên 30 tỷ đồng; quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện bình quân đạt 85%. Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

 

     Về công tác xây dựng lực lượng, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền xây dựng đề án trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đến nay, mặc dù tổ chức phòng nghiệp vụ và biên chế có giảm, giảm 01 phòng và 03 biên chế nhưng qua quá trình thực hiện với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, chúng ta có thể khẳng định cơ quan Thanh tra tỉnh vẫn đản bảo hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

     Kết quả đó đã chứng minh, qua 04 năm thực hiện nhiệm vụ (2015-218) Thanh tra Kiên Giang đều đứng nhất, nhì Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây nam Sông Hậu và Đảng bộ Thanh tra tỉnh hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 02 năm đạt tiêu biểu. Với kết qua chung đó phải khẳng định có sự đóng góp tích cực của BCH Công đoàn và tập thể cán bộ , đoàn viên, người lao động và công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh chúng ta.

 

Đ/c Nguyễn Văn Năng, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

     Trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp; các hành vi tiêu cực, tham nhũng có khả năng xảy ra trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để công đoàn viên tự rèn luyện phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Đ/c Phạm Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu

 

      Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam nhấn mạnh:

 

     “Ban Chấp hành Công đoàn cần tuyên truyền, giáo dục công đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Chỉ thị số 05-CT/TW; phổ biến các chế độ chính sách co đoàn viên tham gia giám sát; thường xuyên quan tâm, nắm bắt kịp thời, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động.

 

     Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy và công đoàn cấp trên; thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động.

 

     Quan tâm tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, đổi mới nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức, tập hợp, thu hút đoàn viên tham gia; triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vu; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

 

     Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phối hợp với lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp tổ chức bộ máy, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ…”.

 

Ban Chấp hành CĐCS Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

 

Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

 

     Cùng với tích cực tham gia các phòng trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tiếp tục hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua ngắn hạn; thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo”, các hoạt động từ thiện xã hội, …góp phần giáo dục truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ công đoàn viên ngành Thanh tra Kiên Giang./.

 

                                                T/h: Nguyên Hương, Tuyết Sương