Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

(09:08 | 01/02/2019)

Ngày 31/01/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

 

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong năm vừa qua, CĐCS Thanh tra tỉnh đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

 

Đ/c Nguyễn Văn Tuyến, Phó Chủ tịch CĐCS Thanh tra tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn 2018 và trình bày phương hướng, nhiệm vụ 2019

 

Đ/c Dương Thị Bích Chi, đại diện Ban Thanh tra Nhân dân thông qua báo cáo công khai tài chính của cơ quan Thanh tra tỉnh 2018

 

Đ/c Châu Minh Khải Hòa triển khai các văn bản đón Tết năm 2019

 

     Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe Báo cáo công khai tài chính năm 2018; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; công bố quyết định khen thưởng, trao thưởng và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019,… Đồng thời hội nghị cũng đã nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại diện các Tổ trưởng Tổ công đoàn.

 

Đ/c Phạm Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Đ/c Trần Minh Thể, Chủ tịch CĐCS gợi ý thảo luận 

 

Đ/c Trương Thanh Huyền, đại diện Tổ công đoàn Kinh tế, xã hội

 

Đ/c Lê Thanh Dũng, đại diện Tổ công đoàn GSXLSTT và PCTN

 

 

Đại diện các tập thể nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018

 

     Với sự thống nhất cao, hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức trong cơ quan, CĐCS Thanh tra tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra./.