Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy Thanh tra tỉnh: Triển khai Chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(07:31 | 21/02/2018)

Sáng 13/02/2018, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Đảng ủy Phạm Hoàng Nam (người ngồi bàn chủ tọa) yêu cầu các chi bộ, từng đảng viên, công chức tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc chuyên đề năm 2018

Bí thư Đảng ủy Phạm Hoàng Nam (người ngồi bàn chủ tọa) yêu cầu các chi bộ, từng đảng viên, công chức tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc chuyên đề năm 2018

 

     Qua một buổi làm việc, toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan (43/43) đã được nghe bài nói chuyện về chuyên đề “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Phạm Hoàng Nam yêu cầu các chi bộ, từng đảng viên, công chức tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc chuyên đề năm 2018. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nội dung “xây dựng kế hoạch làm theo” và việc xây dựng kế hoạch phải gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, phòng và cá nhân.

     Căn cứ chuyên đề của toàn khoá, chuyên đề năm 2018 và tuỳ vào tình hình thực tế của đơn vị, các chi bộ xây dựng kế hoạch làm theo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2018.

     Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém- nhất là những yếu kém trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên./.
 

Nguyên Hương