Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

(21:09 | 26/11/2017)

Ngày 29/7, Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đ/c Phạm Hoàng Nam (người ngồi bàn chủ tọa), Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong Đảng bộ từ nay đến cuối năm 2017

 

     6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Triển khai 6 cuộc thanh tra, đạt 66,67% kế hoạch, tăng 01 cuộc so với cùng kỳ; đề nghị thu nộp ngân sách trên 2,3 tỷ đồng và đã thu đạt 100%; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh những hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách, mua sắm tài sản công, văn bản chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Duy trì tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 57/58 đơn, đạt 98,27%, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

    Trên cơ sở tiếp thu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương và Chương trình kế hoạch của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã xây dựng và ban hành 03 kế hoạch cụ thể hóa; đồng thời chọn 8 nội dung trọng tâm thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác trong năm với chủ đề: “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng bộ Thanh tra tỉnh”. Qua học tập nhìn chung tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng ổn định, an tâm công tác, chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật, ngày giờ làm việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

    Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chi ủy, chi bộ thực hiện đúng nề nếp sinh hoạt định kỳ, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 100%; trong sinh hoạt, bảo đảm chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trung thực, thẳng thắn góp phần đấu tranh xây dựng nội bộ. Các chi bộ thực hiện khá nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề. Đảng bộ có 4/4 chi bộ đã tổ chức thành công đại hội và đi vào hoạt động. Đảng ủy, UBKT và các chi bộ thực hiện đạt từ 50-75% kế hoạch kiểm tra, giám sát. Đảng ủy lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Công đoàn cơ sở tham gia cùng chính quyền thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức; từng công đoàn viên tự nguyện đóng góp vào quỹ "Mái ấm Công đoàn" số tiền 2.250.000 đồng; vận động hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng cho 01 đoàn viên khó khăn xây dựng nhà ở; tiếp tục phụng dưỡng 01 Bà mẹ VNAH số tiền 1 triệu/quý,...

    Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh đề ra kế hoạch phấn đấu lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt 100% kế hoạch công tác thanh tra; chủ động khảo sát xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 nhằm phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương; tiếp tục tuyên truyền giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quy tắc ứng xử, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thanh tra viên; lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt kế hoạch hành động thực hiện NQTW 4, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt đảng; chủ động triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, phấn đấu cuối năm hoàn thành 100% kế hoạch./.
 

Nguyên Hương