Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Thanh tra Nội chính văn xã – Phòng chống tham nhũng: Nhiệm kỳ 2017-2020, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

(21:00 | 26/11/2017)

Chi bộ Thanh tra Nội chính văn xã và Phòng chống tham nhũng vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2020). Đây là chi bộ được Đảng ủy Thanh tra tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội, rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Thanh tra tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ

 

     Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần, trách nhiệm cao của toàn thể 11/11 đảng viên, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chi bộ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số hoạt động nổi bật như: Thực hiện 11 cuộc thanh tra, vượt 10% kế hoạch cả nhiệm kỳ; qua thanh tra phát hiện sai phạm trên 7,8 tỷ đồng và 98,34 ha đất. Đã kiến nghị thu hồi 4,67 tỷ đồng, 98,34 ha đất và đã thu đạt 100%; kiến nghị xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm và chuyển 01 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Đặc biệt đã kiến nghị chấn chỉnh các sai phạm trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu chi tài chính ngân sách…Ngoài ra còn tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Công tác phát triển Đảng vượt chỉ tiêu (đề nghị kết nạp được 02 đảng viên mới); chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên; tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

    Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 với một số chỉ tiêu: Phấn đấu có 100% đảng viên tham gia học tập, tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy cấp trên và cơ quan triển khai; hàng năm đạt “chi bộ trong sạch, vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm ít nhất 01 tập thể, 01 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”.
 


Ban chấp hành chi bộ NCVX-PCTN khóa VI ra mắt Đại hội


    Đại hội bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành; đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhung (bìa phải trong ảnh) tái trúng cử Bí thư chi bộ Nội chính văn xã - Phòng chống tham nhũng khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2020).
 

Nguyên Hương