Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi đoàn Thanh tra tỉnh Kiên Giang: Giới thiệu 06 đoàn viên vào hàng ngũ của Đảng

(20:54 | 26/11/2017)

Chiều ngày 21/4/2017, được sự đồng ý của Đảng ủy Thanh tra tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Lê Minh Thắng, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh cùng với sự có mặt của toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn.

Đồng chí Phạm Hoàng Nam, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.


    Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo cuả Đảng ủy Thanh tra tỉnh, chi đoàn Thanh tra tỉnh đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo thanh tra thẩm tra, xác minh 96 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia tăng cường lực lượng (02 đoàn viên) hỗ trợ cho huyện Phú Quốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia và hoàn thành 100% các đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất theo yêu cầu QLNN (20 đoàn thanh tra); qua kết thúc các đoàn thanh tra, đoàn viên Chi đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân và cùng với tập thể Đoàn kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý trên 3 mặt chấn chỉnh về chủ trương, xử lý những tập thể cá nhân vi phạm, đồng thời kiến nghị thu hồi vật chất về cho ngân sách Nhà nước với số tiền 11 tỷ 300 triệu đồng (trong đó đã thu hồi 10 tỷ 720 triệu đồng/11 tỷ 300 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94,86%), tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính - pháp chế của cơ quan điển hình như tham mưu công bố Bộ TTHC đã được chuẩn hóa của ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, rà soát các quy định, TTHC và phương án đơn giản hóa, phối hợp tham mưu lãnh đạo trình UBND tỉnh ban hành các quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành quyết định có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tham mưu thực hiện quy trình ISO trong nội bộ cơ quan theo quy định.
 


Đồng chí Nguyễn Thị Phụng, PBT khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2017 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2019.


    Ngoài ra, Chi đoàn đã tham gia tốt việc đóng góp kinh phí ủng hộ các quỹ phúc lợi xã hội (như Quỹ khuyến học, Quỹ vì người nghèo, Quỹ mái ấm công đoàn…) với số tiền trên 05 triệu đồng; tổ chức về nguồn thăm các địa điểm di tích lịch sử và kết hợp thăm, tặng quà cho học sinh nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn các huyện Vĩnh Thuận, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá với tổng số tiền trên 07 triệu đồng,...
 


Đồng chí Lê Minh Thắng, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội.


    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Nam và đồng chí Lê Minh Thắng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, chi đoàn cần chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền gắn với học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào đoàn để hoạt động đoàn đi vào nề nếp, chủ động tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị bạn hoặc tổ chức Công đoàn cơ quan để tổ chức các phong trào thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn khối để nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, quan tâm đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của Chi đoàn, cần tập trung những nhiệm vụ trong tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực...; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi đoàn và kịp thời xử lý, đề ra kế hoạch, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo đoàn viên thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.
 


Ban Chấp hành Chi đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2019 .


    Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí có đủ năng lực, đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu, đồng thời bầu Đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên./.

 

Tuyết Sương