Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin trong nước

Xem với cỡ chữAA

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường

(09:23 | 08/01/2019)

Ngày 05/01/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Làm việc với Đoàn, đại diện lãnh đạo hai ngành có ông Trần Minh Thể và ông Lê Trường Kế - Phó chánh Thanh tra tỉnh, bà  Võ Thị Vân - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các phòng chuyên môn.

 

Ông Trần Minh Thể (người đứng) - Phó chánh Thanh tra tỉnh báo cáo trước Hội nghị.

     Sau khi nghe Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường báo cáo, nghe ý kiến phát biểu của các phòng chuyên môn trực thuộc hai đơn vị này, bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội cho rằng: Hai đơn vị đã làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất ở đô thị. Từ đó, UBND tỉnh ban hành khá đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai ở đô thị như: Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị cho tổ chức, cá nhân đến nay đạt trên 72%; lập bản đồ, dữ liệu về đất đai… Thanh tra tỉnh cũng tích cực triển khai và thực hiện 13 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, chú trọng những địa bàn có biến động đất đai lớn. Qua thanh tra tham mưu giúp UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, nhờ vậy công tác quản lý nhà nước về đất đai ở đô thị được thực hiện chặt chẽ hơn.

 

     Tuy nhiên, do pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về đất lấn biển, do ý thức trách nhiệm của một số ngành, chính quyền địa phương ở cơ sở còn hạn chế, (chưa tích cực phối hợp với ngành chuyên môn để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn), dẫn đến có những địa bàn sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch và phải điều chỉnh cục bộ; năng lực của một số công chức làm công tác địa chính chưa đáp ứng yêu cầu…, đến nay có một số văn bản chưa được ban hành để áp dụng trong quá trình quản lý đất đai; việc đo đạc, lập bản đồ còn chậm. Mặt khác, công tác tuyên truyền pháp luật đất đai còn hạn chế, nhận thức, ý thức của một bộ phận người dân trong thực hiện pháp luật đất đai chưa tốt, dẫn đến tình trạng bao chiếm, lấn chiếm, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai…

 

Bà Nguyễn Thị Kim Bé (người đứng), Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang

 

     Trước thực trạng đó, về chủ quan, bà Nguyễn Thị Kim Bé đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương ở cơ sở trong quản lý nhà nước về đất đai, trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất; tăng cường tập huấn chuyên môn cho cán bộ trong ngành từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời kiểm tra trách nhiệm để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp về quản lý đất đai. Thanh tra tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thanh tra để phát huy ưu điểm, đề nghị chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, sai phạm trong quản lý đất đai, nhất là những địa bàn có biến động lớn về đất đai; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn./.

 

                                                                             Nguyên Hương