Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin trong nước

Xem với cỡ chữAA

Toàn tỉnh thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trước, trong ngày bầu cử

(08:13 | 27/11/2017)

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 30/3/2016 về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ


Theo đó, UBND các cấp, các sở ngành phải tổ chức thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định và bố trí cán bộ trực tiếp công dân vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật (thời gian trước và trong ngày bầu cử). Phối hợp với Tiểu ban Chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các ngành chức năng, UBND cấp huyện tăng cường nắm tình hình khiếu nại, tố cáo để kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”.

Để phục vụ tốt công tác tiếp công dân thời gian trước và trong ngày bầu cử, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác tiếp công dân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó; thành viên Tổ là đại diện các ngành chuyên môn thuộc các ban ngành đoàn thể, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND các huyện Kiên Lương, Giang Thành, U Minh Thượng, Rạch Giá, Hòn Đất, An Minh.

Tổ công tác tiếp công dân đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 39 của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh; trực tiếp đối thoại, giáo dục, giải thích chính sách pháp luật đối với các khiếu nại phức tạp, đông người; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Cụ thể hóa Kế hoạch trên, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thanh tra toàn tỉnh tiếp tục tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tăng cường tiếp công dân, chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để tham mưu với cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật. Việc tham mưu giải quyết đơn thẩm quyền phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục, nhất là đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết. Đồng thời tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, tham mưu với cơ quan thẩm quyền giải quyết; phối hợp chặt chẽ với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ trong giải quyết khiếu nại của 76 hộ ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất… Qua đó, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt ngày bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp./.

Tác giả bài viết: Thanh Hương