Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin trong nước

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh Kiên Giang: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

(08:09 | 27/11/2017)

Ngày 13/01/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Hội nghị do ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Mười năm qua, toàn hệ thống chính trị của tỉnh Kiên Giang đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng với 370 lớp và 192.855 cuộc tuyên truyền cho trên 1,5 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham dự. Ngoài ra, còn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các Nghị định của Chính phủ về công tác PCTN. Qua đó, tính tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức được nâng lên; trong quần chúng nhân dân cũng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về đấu tranh chống tham nhũng. 
 

Để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc, quy chế công khai dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị làm việc bảo đảm tiết kiệm...; thực hiện đúng quy định về mua sắm tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát nguồn vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chính sách tiền tệ và tín dụng; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các ngành chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động cho vay, bảo lãnh, ủy thác cho vay,... Qua đó chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu được bảo đảm theo quy định. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cải cách hành chính trên các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, đầu tư dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, cấp phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... và công khai quy trình giải quyết công việc, hồ sơ, thủ tục, thời hạn giải quyết; thực hiện công khai minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; xây dựng 73 văn bản quy định chế độ định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, gắn với kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo thẩm tra quyết toán 3.531 hạng mục công trình và tiết kiệm được 115.660 triệu đồng. Bên cạnh đó còn chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng khác như: Thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện việc trả lương qua tài khoản; minh bạch tài sản thu nhập; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nộp lại quà tặng; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đổi mới công nghệ quản lý và hạn chế tiêu dùng tiền mặt.


Ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và của ngành Thanh tra.
 

Các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận thông tin, xử lý đơn thư, kết luận thanh tra, đến khởi tố, điều tra, xét xử. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ đã phát hiện 05 vụ 05 người có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 04 vụ 04 người; cơ quan điều tra hai cấp đã thụ lý, khởi tố điều tra 86 vụ 147 bị can, đề nghị truy tố 80 vụ 134 bị can; cơ quan Thanh tra các cấp, các ngành đã thực hiện 1.316 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện dấu hiệu tham nhũng và chuyển sang cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định đối với 23 vụ 49 người. Tổng số tài sản tham nhũng là 108,6 tỷ đồng, 11ha đất, đã thu hồi cho Nhà nước được 36,9 tỷ đồng, đạt 33,9% và 11ha đất.... Xem xét, xử lý 31 trường hợp về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng.
 

Tại hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nhất là những hạn chế, tồn tại, qua đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua sao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình; kiến nghị sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng... để công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn.

Tác giả bài viết: Thanh Hương