Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin trong nước

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

(08:05 | 27/11/2017)

Được chia tách từ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang vào cuối năm 2009, Giang Thành đã từng bước xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh, trong đó có cơ quan Thanh tra huyện, góp phần phục vụ  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngày mới thành lập, công tác quản lý nhà nước về đất đai của địa phương chưa đi vào ổn định, tình hình khiếu nại, tranh chấp đất diễn ra phổ biến với lượng đơn cao gấp 5-10 lần so với các huyện khác trong tỉnh. Trước tình hình trên, Thanh tra huyện tập trung tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết tất cả các khiếu nại, tranh chấp phát sinh. Qua đó, giúp người nông dân yên tâm lao động, sản xuất trên mảnh đất của mình. Cũng từ việc giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu nại đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện biên giới này.
Tuy nhiên, Thanh tra không chỉ có vai trò tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo mà còn phải tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trên lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế- xã hội. Vì vậy, từ năm 2014, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra huyện Giang Thành nghiên cứu chính sách pháp luật, quy trình nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra kinh tế - xã hội. Kết quả, năm 2014, Thanh tra huyện thực hiện đạt 100% kế hoạch thanh tra. 9 tháng đầu năm 2015, đơn vị cũng đã hoàn thành 3/3 cuộc thanh tra và thu hồi trên 130 triệu đồng tiền sai phạm về cho ngân sách huyện. Đặc biệt, qua thanh tra giúp Chủ tịch UBND huyện Giang Thành chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn. Qua kiểm tra hoạt động của Thanh tra huyện Giang Thành,  Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đánh giá:
 “Trước hết, tôi đánh giá hoạt động của Thanh tra huyện Giang Thành, nhất là hoạt động thanh tra trong 9 tháng đầu năm. Đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra đúng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của huyện, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đúng theo quy định của Luật Thanh tra, triển khai thực hiện đến nay đã hoàn thành 100% kế hoạch. Kết thúc, kết luận, kiến nghị xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Mặc dù quy mô cuộc thanh tra không lớn nhưng Thanh tra huyện đã phát hiện những sai phạm của đơn vị được thanh tra, kết luận chính xác hành vi vi phạm, được đơn vị thanh tra đồng tình cao. Từ đó, các kiến nghị xử lý về tổ chức, về kinh tế được đơn vị thanh tra chấp hành nghiêm túc, tỷ lệ thu hồi vật chất sau thanh tra đạt 100%”.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng công chức Thanh tra huyện Giang Thành đã cố gắng vừa làm vừa học để nâng dần chất lượng, hiệu quả tham mưu cho UBND cùng cấp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 Thời gian gần đây, tình hình khiếu nại trên địa bàn huyện Giang Thành tương đối ổn định, lượng đơn khiếu nại phát sinh không nhiều, chủ yếu là một số vụ việc cũ. Tuy nhiên Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đề nghị Thanh tra huyện Giang Thành không nên chủ quan mà tích cực phối hợp với các ngành để nắm tình hình, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đặc biệt là thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Cần tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp”; tham mưu cho UBND huyện huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong huyện nhằm thực hiện tốt công tác tiếp công dân cũng như giải quyết thật tốt, thật kịp thời các khiếu nại, tranh chấp phát sinh.
Công tác phòng, chống tham nhũng cũng không kém phần quan trọng trong tình hình hiện nay, nó góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chỉ đạo Thanh tra huyện chú trọng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đồng thời thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đối với một số phòng, ban và UBND các xã, qua đó hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện đúng các quy định về phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản, thu nhập hàng năm./. 

Tác giả bài viết: Nguyên Hương