Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

An Minh: Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt

(14:11 | 04/08/2020)

 

Các đại biểu về dự hội nghị.

 

     Ngày 30/7, UBND huyện An Minh phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tham dự có gần 100 đại biểu là: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo các ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND; Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn; chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; thanh tra viên, công chức Thanh tra huyện.

 

Thanh tra viên chính Nguyễn Lê Quốc Toàn, Trưởng phòng Thanh tra Xét khiếu tố - Thanh tra tỉnh triển khai nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo tại hội nghị.

 

     Các đại biểu đã tiếp thu những nội dung chính của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Phạm vi điều chỉnh của Luật; các hành vi tham nhũng khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; nội dung trách; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng; phát hiện và xử lý tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN; trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước) và những nội dung cơ bản, trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành trong thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo… được quy định tại Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo./.

 

                                                                   T/h: Nguyên Hương