Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thành phố Rạch Giá: Giải quyết tất cả khiếu nại của công dân và tăng cường phòng ngừa tham nhũng

(15:25 | 06/07/2020)

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Sử, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá. Theo ông Sử, tình hình khiếu nại trên địa bàn phát sinh tăng do nhiều dự án được triển khai xây dựng liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa. Có một số dự án xây dựng trên đất do Nhà nước quản lý nhưng do công tác quản lý đất đai của địa phương trong những năm qua còn lỏng lẻo, để người dân vào bao chiếm, dựng nhà ở trái phép, nay Nhà nước sử dụng đất thì không chịu di dời và đi khiếu nại; UBND thành phố Rạch Giá đang thống kê số hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án, đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết, giúp bà con ổn định cuộc sống. Cùng với giải quyết khiếu nại của công dân, thành phố Rạch Giá tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh.

 

     Theo báo cáo của UBND thành phố Rạch Giá, trong 6 tháng đầu năm 2020 này, số đơn khiếu nại tăng (109 đơn) chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án: Dự án xây dựng Đền tưởng niệm người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tuyến dân cư và đường số 2, đường Trương Hán Siêu, khu dân cư phường An Bình, dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh… UBND thành phố tổ chức tiếp dân thường xuyên được 152 lượt người, Thanh tra thành phố tiếp 109 lượt người. Riêng Chủ tịch UBND thành phố tiếp định kỳ và đột xuất được 64 lượt người. Qua tiếp dân đã giải thích chính sách pháp luật để người dân hiểu, chấp hành pháp luật và thụ lý 134 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền; giao các phòng chuyên môn kiểm tra, báo cáo UBND thành phố giải quyết đối với 07 đơn phản ánh, kiến nghị.

 

     Đối với đơn thẩm quyền, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá đã giải quyết được 25 đơn, đang thẩm tra, xác minh 109 đơn. Trong đó có 90 đơn khiếu nại tại dự án Đền tưởng niệm người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Khu này có nguồn gốc là đất bãi bồi ven biển, người dân dựng nhà sàn sinh sống nên chưa đủ điều kiện được bồi thường quyền sử dụng đất. Hiện UBND thành phố Rạch Giá đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương giải quyết.

 

Ông Nguyễn Quốc Sử, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá nêu lên những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

     Ông Nguyễn Quốc Sử cho biết, nhiều đơn khiếu nại đã được UBND thành phố Rạch Giá giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng bà con vẫn tiếp khiếu lên tỉnh. Nguyên nhân do nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế, mặt khác một số chính sách pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn bất cập, đối với Chủ tịch UBND thành phố (cấp huyện) không có thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ trong giải tỏa bồi thường (thẩm quyền hỗ trợ thuộc Chủ tịch UBND tỉnh) nên việc giải quyết khiếu nại đối với một số trường hợp còn khó khăn.

 

     Cùng với chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, UBND thành phố Rạch Giá đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN; đồng thời cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, quy định các định mức, tiêu chuẩn để thực hiện, tăng cường thanh tra kiểm tra và kiến nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Sáu tháng đầu năm, thành phố Rạch Giá tiếp tục thực hiện 02 cuộc thanh tra từ năm trước chuyển sang và 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020; thực hiện 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và 01 cuộc kiểm tra liên ngành rà soát các trường hợp phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố. Đến nay đã kết thúc 02 cuộc thanh tra, xử lý số tiền sai phạm 799 triệu đồng (thu hồi nộp ngân sách 322 triệu đồng, xử lý khác 477 triệu đồng); kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tập thể, 01 cá nhân, kỷ luật 03 cá nhân; chuyển cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

     Tại buổi làm việc với UBND thành phố Rạch Giá về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn mới đây, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đánh giá cao sự nỗ lực của UBND thành phố Rạch Giá, nhất là người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Ông Phạm Hoàng Nam đề nghị Thanh tra thành phố Rạch Giá tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với Chủ tịch UBND thành phố tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về công tác PCTN và triển khai thực hiện, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật PCTN nhằm phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tham mưu nắm tình hình khiếu nại trên địa bàn và đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp, không để xảy ra khiếu nại phức tạp, trở thành đểm nóng.

 

Ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

     Về kiến nghị sửa đổi những bất cập trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ông Phạm Hoàng Nam ghi nhận và sẽ phối hợp với các ngành chức năng đề nghị UBND tỉnh sửa đổi các quy định cho phù hợp. Trước mắt, ngay trong quá trình thực hiện các dự án, UBND thành phố nên đề nghị UBND tỉnh có chủ trương hỗ trợ đối với các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.      

 

     Ngoài ra, đề nghị UBND thành phố tiếp tục phối hợp các ngành chức năng thực hiện các kết luận thanh tra: Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên kháng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kết luận số 02/KL-UBND ngày 05/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý sử dũng đất đai, thuế đối với Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang; Kết luận số 08/KL-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong đầu tư, khai thác đối với chợ Rạch Sỏi của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Trung Kiên Giang. Trường hợp gặp vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

 

T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương