Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Những nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Kiên Giang nửa cuối năm 2020

(16:55 | 29/06/2020)

Tính đến thời điểm này, Ngành Thanh tra Kiên Giang đã thực hiện đạt 50% kế hoạch công tác thanh tra; tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh; tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… Tuy nhiên, trong mỗi nhiệm vụ công tác vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Tại hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Thanh tra tỉnh nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm 2020.

 

     Năm 2020, thanh tra các cấp các ngành trong tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện 161 cuộc thanh tra, và đến nay đã triển khai 80 cuộc, kết thúc 50 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trên 5,6 tỷ đồng, 8,67ha đất. Kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước 3,2 tỷ đồng và 8,67ha đất, đến nay đã thu được trên 3 tỷ đồng, đạt 93,88%; đồng thời kiến nghị thu cho đơn vị và xử lý khác trên 2,4 tỷ đồng, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm và kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý trên các lĩnh vực tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng, việc thực hiện pháp luật chuyên ngành. Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 07 cuộc, kết thúc 05 cuộc, phát hiện sai phạm 2,4 tỷ đồng, 8,67ha đất. Kiến nghị thu hồi về cho NSNN 1,26 tỷ đồng, 8,67ha đất, đến nay đã thu đạt 100%. Qua công tác thanh tra đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế xã hội trên địa bàn; răn đe, phòng ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra.

 

     Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình khiếu nại trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tại Phú Quốc số lượng đơn giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 43). Tuy nhiên, số lượng đơn trên địa bàn tỉnh tăng 78 đơn, riêng thành phố Rạch Giá tăng 107 đơn, chủ yếu liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại một số dự án. Một vài địa phương vẫn còn đoàn đông người và các hộ dân (chủ yếu là các vụ việc cũ trước đây) kéo đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương và Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh để khiếu nại đòi lại đất cũ. Ngoài ra, trên địa bàn huyện U Minh Thượng và huyện Giang Thành còn xảy ra tình trạng các hộ dân bao chiếm đất, tình hình diễn biến từng lúc phức tạp.

 

Chánh Thanh tra thành phố Rạch Giá Trần Thái Thanh báo cáo với Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam (người ngồi bàn chủ tọa) về tình hình khiếu nại trên địa bàn thành phố và giải pháp tham mưu giải quyết trong thời gian tới.

 

     Trước tình hình trên, Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thanh tra các cấp các ngành tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, tiếp và đối thoại với gần 2.000 lượt công dân; tham mưu giải quyết 123 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất và đối thoại được 11 kỳ với 40 người; giải quyết 54/57 đơn, đạt 94,74%.

 

     Đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết đối với 12 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền rà soát của tỉnh. Đến nay, Tổ công tác đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận được 10/12 vụ việc; còn lại 02 vụ việc đang kiểm tra, rà soát.

 

     Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020 và thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; kế hoạch đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019. Thực hiện các kế hoạch và văn bản chỉ đạo nêu trên, thanh tra các cấp, các ngành tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho thủ trưởng cơ quan cùng cấp xây dựng kế hoạch PCTN và triển khai thực hiện; tổ chức 439 cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị, địa phương; triển khai 13 cuộc thanh tra trách nhiệm và đề nghị đơn vị khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện pháp luật về PCTN.

 

Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang nghe Đoàn thanh tra báo cáo tiến độ thanh tra.

 

     Tuy nhiên, theo thống kê của Thanh tra tỉnh, đến nay, một số đơn vị triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch còn chậm; việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị, địa phương tỷ lệ đạt thấp; số đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh tăng so với cùng kỳ; tình hình khiếu nại vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là một số vụ việc cũ; một số địa phương, đơn vị triển khai, quán triệt Luật PCTN năm 2018 chưa kịp thời.

 

     Tại cuộc họp sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chỉ đạo toàn ngành thanh tra tập trung thực hiện các cuộc thanh tra còn lại, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm gắn với thanh tra đột xuất. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên kháng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017); tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến doanh nghiệp khi chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

 

     Thanh tra các cấp các ngành tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời không để phát sinh điểm nóng, phức tạp, nhất là trên địa bàn các huyện: Hòn Đất, Giang Thành, U Minh Thượng; đối với UBND thành phố Rạch Giá và UBND huyện Phú Quốc cần tập trung giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, giảm lượng đơn tồn đọng; UBND huyện Hòn Đất chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giao cấp đất và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với các hộ dân khiếu nại tại xã Bình Giang. Chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; tập trung thực hiện các vụ việc đã có ý kiến kết luận của Trung ương. Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát (kể cả các vụ việc mới bổ sung trong kế hoạch) để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết các đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội các cấp.

 

     Thanh tra các cấp, các ngành tham mưu thủ trưởng cơ quan cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. Thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh. Ngành Thanh tra của tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc văn bản của TW, của tỉnh về phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tham mưu với cấp thẩm quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật./.

 

T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương