Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Những gương mặt tiêu biểu qua các phong trào thi đua của Ngành Thanh tra Kiên Giang

(16:57 | 23/06/2020)

Cách đây 5 năm, tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát động phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; theo từng năm và từng giai đoạn, các kế hoạch thi đua ngắn hạn, thi đua chuyên đề lần lượt ra đời đã tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, thu hút hầu hết công chức, thanh tra viên Thanh tra tỉnh tham gia. Đến nay, qua tổng kết các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác.

 

 

     * Thanh tra viên chính Nguyễn Lê Quốc Toàn, Trưởng phòng Thanh tra Xét khiếu tố:

 

Thanh tra viên chính Nguyễn Lê Quốc Toàn, Trưởng phòng Thanh tra Xét khiếu tố phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xét khiếu tố tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (giai đoạn 2020-2025).

 

     Quá trình chỉ đạo điều hành hoạt động của phòng, Nguyễn Lê Quốc Toàn luôn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, được Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhiều năm liền. Trong 5 năm 2015-2020, Nguyễn Lê Quốc Toàn đã dẫn dắt tập thể phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác: Tham mưu triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân 145/145 xã phường, thị trấn trong tỉnh; tham mưu thẩm tra xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết 288/288 vụ việc khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát được 20 vụ việc khiếu nại kéo dài. Đối với việc thực hiện các kế hoạch kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài của Thanh tra Chính phủ, Phòng đã tham mưu phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, kiến nghị giải quyết được tổng số 25 vụ; phối hợp với Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra theo dõi, đôn đốc thi hành 434/439 quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện 06/06 đoàn thanh tra, kiểm tra đảm bảo về nội dung và thời gian quy định. Qua thanh tra đã có 21 kiến nghị chấn chỉnh về chủ trương, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 14 tập thể và 08 cá nhân, kỷ luật 03 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 03 cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với số tiền 25,7 tỷ đồng.

 

     Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2015-2020 tập thể phòng Thanh tra Xét khiếu tố đã vinh dự được lãnh đạo Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh khen thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến giai đoạn 2015-2019; Tập thể lao động xuất sắc năm 2016, 2017, 2018, 2019; 02 lượt Bằng khen của UBND tỉnh (năm 2018 và năm 2019).

 

     * Thanh tra viên chính Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế xã hội

 

Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra kinh tế xã hội Nguyễn Minh Trang phát biểu tham luận về nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra kinh tế xã hội tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (giai đoạn 2020-2025).

 

     Phòng Thanh tra Kinh tế, xã hội do Thanh tra viên chính Nguyễn Minh Trang điều hành là phòng chủ công tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra kinh tế xã hội  trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm 2015-2020, phòng đã tiến hành và kết thúc 51/51 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội trên nhiều lĩnh vực như: tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhà nước, các cuộc chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ như: Chuyên đề xây dựng cơ bản, chuyên đề hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; chuyên đề quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh…; ngoài các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt, còn thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất như việc chấp hành chính sách pháp luật đất đai của doanh nghiệp; đánh bắt, khai thác thủy hải sản; hoạt động đầu tư, kinh doanh khai thác chợ... Qua thanh tra đã chỉ ra được những hạn chế khuyết điểm trên từng lĩnh vực thanh tra, tham mưu UBND tỉnh có nhiều văn bản chấn chỉnh trên một số lĩnh vực như: tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng. Đối với vụ việc cụ thể, đã kiến nghị cấp thẩm quyền và các đơn vị được thanh tra chấn chỉnh những yếu kém qua công tác quản lý; xử lý nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm một cách nghiêm túc, đúng tính chất, mức độ sai phạm; thu hồi về ngân sách nhà nước và thu cho đơn vị các khoản thất thoát, sai phạm đạt tỷ lệ trên 95%, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

 

     Kết quả ấy có phần đóng góp quan trọng của thanh tra viên chính Nguyễn Minh Trang. Là Trưởng phòng, Nguyễn Minh Trang đã cùng tập thể tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra; tổ chức thực hiện nhiệm vụ Thanh tra kinh tế - xã hội; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở; trực tiếp làm trưởng, phó đoàn 28 đoàn thanh tra với tổng sai phạm phát hiện và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 23 tỷ đồng..

 

     * Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng (PCTN):

 

Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhung triển khai pháp luật PCTN tại huyện U Minh Thượng.

 

     Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật về PCTN trong giai đoạn 2015-2020 Phòng Thanh tra PCTN đã: Tham mưu dự thảo nhiều chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật PCTN; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo, đề ra phương hướng chỉ đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo; phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, theo dõi 17 vụ việc do thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm với số tiền trên 40 tỷ đồng; tham mưu thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2016, 2017, 2018; định kỳ tham mưu báo cáo kết quả PCTN trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp Quốc hội,… phục vụ công tác giám sát của Đoàn dại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng cấp; tổng hợp, xây dựng báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN năm 2005 nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới; tham mưu lãnh đạo Thanh tra tỉnh ban hành quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong công tác PCTN; triển khai 11 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra đã kiến thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 2 tỷ đồng, đã thu đạt 100% kế hoạch; có 32 kiến nghị chấn chỉnh về chủ trương, đề nghị rút kinh nghiệm đối với 41 tập thể, 79 cá nhân, kiến nghị có hình thức kỷ luật đối với 06 cá nhân.

 

     Tại đơn vị, phòng Thanh tra PCTN tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban hành văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành thực hiện công tác PCTN ngay trong ngành thanh tra; tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành…qua đó thanh tra các cấp các ngành quán triệt, thực hiện tốt vai trò tham mưu và thực hiện tốt công tác PCTN trong ngành.

 

     * Chi đoàn Thanh tra tỉnh:

 

Chi đoàn Thanh tra tỉnh tặng quà và tiền phụng dưỡng hàng quý cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị My ngụ tại ấp Tây Sơn 1, xã Đông Yên, huyện An Biên.

 

Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Ngô Thị Mộng Thùy chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào của Chi đoàn tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (giai đoạn 2020-2025).

 

     Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Ngô Thị Mộng Thùy luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Chỉ với 7 đoàn viên, Bí thư chi đoàn Ngô Thị Mộng Thùy luôn củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Với lợi thế là hầu hết lực lượng đoàn viên thanh niên được phân công ở các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc đơn vị nên trong sinh hoạt lệ Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo đoàn viên thanh niên tăng cường nghiên cứu, xây dựng phong cách làm việc khoa học để hoàn thành các nhiệm vụ được giao về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả giai đoạn 2015-2020, 100% đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 01 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động trọng tâm của Chi đoàn như Xung kích vì cuộc sống cộng đồng: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ người già neo đơn và xây dựng tuyến “thắp sáng đường quê” trên địa bàn huyện Tân Hiệp; ủng hộ các vật phẩm ở xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tổ chức phiên chợ “0 đồng”  tại thành phố Hà Tiên; ủng hộ các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, tham gia đầy đủ các Chương trình “hành chính đỏ”, hiến máu cứu người do Đoàn ủy khối phát động… Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2017-2019 chi đoàn luôn đạt danh hiệu “vững mạnh tiêu biểu xuất sắc”, năm 2017 được Bằng khen của Tỉnh đoàn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, là đơn vị đoàn tiêu biểu khối các cơ quan tỉnh năm 2019./.

 

                                                       T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương