Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

(17:42 | 01/06/2020)

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - một đơn vị quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đơn vị trực thuộc, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đông. Những năm qua, với sự tham mưu kịp thời của Thanh tra Sở, Sở NN&PTNT đã tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong ngành.

 

Ông Trần Minh Thể, Phó chánh Thanh tra tỉnh (người đứng) chỉ đạo Thanh tra Sở đẩy nhanh tiến độ các đoàn thanh tra theo kế hoạch và theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tiến hành thanh tra chuyên ngành nhằm phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước của Sở.

 

     Với lực lượng chỉ có 07 công chức, thanh tra viên nhưng Thanh tra Sở NN&PTNT luôn chủ động và kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Sở cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban hành các kế hoạch thực hiện trong toàn ngành như: Kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021 và kế hoạch thực hiện từng năm, kế hoạch thực hiện công tác PCTN hàng năm, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc… Đồng thời, căn cứ các kế hoạch của Sở, Thanh tra Sở đã tham mưu triển khai, đôn đốc việc thực hiện, nhất là thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, Sở NN&PTNT đã xử lý kỷ luật cho thôi việc một viên chức gây phiền hà cho người dân và chiếm dụng tiền nước thu được; qua thực hiện 02 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành (kết thúc 01 cuộc) cũng phát hiện và xử phạt hành chính trên 80 triệu đồng đối với 10/46 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản… kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn thủy sản sai nhãn và sản phẩm ngoài danh mục được phép lưu hành. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở còn thực hiện chức năng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thanh tra chuyên ngành thuộc Sở thực hiện đạt 50% kế hoạch thanh tra được phê duyệt từ đầu năm; phối hợp với các sở ngành thực hiện 04 đoàn thanh tra có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở NN&PTNT.

 

     Trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Sở đã tham mưu cho Ban Giám đốc Sở tiếp 24 lượt công dân, giải thích chính sách pháp luật và xử lý 21 đơn, thụ lý giải quyết 02 đơn. Kết quả giải quyết, người dân đồng tình và chấm dứt khiếu nại.

 

Ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT (người đứng) cho rằng tiến độ thanh tra kinh tế xã hội chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ nay đến cuối năm, Ban Giám đốc sẽ lưu ý chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành đề hoạch đề ra trong năm. Ảnh: Tuyết Sương

 

     Tại buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN đối với Thanh tra Sở NN&PTNT, ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của lực lượng công chức, thanh tra viên Thanh tra Sở trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, nhất là việc tham mưu cho ban Giám đốc Sở thực hiện công tác PCTN trong ngành. Tuy nhiên, ông Trần Minh Thể cũng đồng thời lưu ý việc thực hiện kế hoạch thanh tra kinh tế xã hội của đơn vị còn chậm, mặc dù đã triển khai được 50% kế hoạch nhưng có cuộc thanh tra vẫn chưa kết thúc. Với khối lượng công việc hiện nay, đề nghị Ban Giám đốc Sở NN&PTNT quan tâm bố trí thêm lực lượng cho Thanh tra Sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra./.

 

T/h: Nguyên Hương