Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn

(15:36 | 01/06/2020)

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai 03 cuộc thanh tra hành chính, đạt 100% kế hoạch năm 2020. Trong đó, đã kết thúc 02 cuộc, và đề nghị đơn vị được thanh tra thực hiện đúng chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất hiện có nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của đơn vị. Về thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tiến hành 09 cuộc thanh tra nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đến nay chưa thực hiện. Tuy nhiên, đơn vị đã tham mưu cho Ban Giám đốc sở xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp theo Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thanh tra Sở đã yêu cầu 278 doanh nghiệp đăng ký tài khoản tự kiểm tra trực tuyến và báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội chậm nhất đến hết ngày 30/9/2020 nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

 

     Nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là người có công với cách mạng, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ban Giám đốc sở tổ chức tiếp công dân đúng theo quy định, giải đáp những kiến nghị, phản ánh liên quan đến chính sách người có công và lao động. Đồng thời tham mưu cho Ban Giám đốc sở ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo thi đua chuyên đề thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; thi giáo viên dạy giỏi pháp luật phòng chống tham nhũng tại các trường trung cấp trực thuộc sở…

 

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nêu những nhiệm vụ mới phát sinh cần thanh tra trong năm 2020 và giải pháp chỉ đạo thực hiện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch công tác thanh tra trong năm. (ảnh: Tuyết Sương)

 

     Tại buổi kiểm tra việc thực hiện công tác thanh tra đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Thanh tra Sở này và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc sở thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2020 và những nhiệm vụ đột xuất được giao./.

 

T/h: Thanh Hương