Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Chú trọng địa bàn phát sinh nhiều đơn khiếu nại

(15:19 | 21/05/2020)

Tháng qua, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc khiếu nại gay gắt. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) được lực lượng thanh tra toàn tỉnh chủ động tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện, hạn chế việc tụ tập khiếu nại đông người, vượt cấp. 

 

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo công tác thanh tra tháng 5 của thanh tra toàn tỉnh.

 

     Tuy nhiên tại thành phố Rạch Giá và huyện Giang Thành phát sinh nhiều đơn khiếu nại của công dân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án; huyện Giang Thành có 01 đoàn 17 hộ khiếu nại yêu cầu được cấp đất tại Khu dự án Đồng Cỏ Bàng. Được cơ quan chức năng giải thích, vận động, thuyết phục, các hộ dân đã trở về địa phương để thực hiện quyền khiếu nại theo trình tự quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là tại địa bàn thành phố Rạch Giá, Hòn Đất, Giang Thành; tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật.

 

Ông Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế xã hội, Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình triển khai các đoàn thanh tra và tiến độ thực hiện so với kế hoạch.

 

     Bên cạnh việc tham mưu giải quyết khiếu nại mới phát sinh, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các huyện rà soát và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận 11 trên tổng số 12 vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; đồng thời, lập thủ tục trình UBND tỉnh bổ sung vào kế hoạch 02 vụ việc phức tạp kéo dài để kiểm tra rà soát. Trong tháng 6/2020, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đối với vụ việc khiếu nại của công dân; tham mưu theo dõi việc thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với khiếu nại của các hộ dân trên địa bàn xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.

 

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình khiếu nại của công dân.

 

     Cùng với công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra các cấp, các ngành đã tập trung triển khai 32 cuộc thanh tra đối với 42 đơn vị, trong đó đã kết thúc 12 cuộc. Chất lượng thanh tra đáp ứng yêu cầu, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi cho ngân sách và đơn vị được thanh tra trên một tỷ đồng, 8,67ha đất; kiến nghị xử lý nghiêm 46 cá nhân vi phạm. Thời gian tới, Thanh tra tỉnh chỉ đạo toàn ngành thanh tra của tỉnh tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi được cấp thẩm quyền giao. Trong quá trình thanh tra phải thực hiện nghiêm trình tự thủ tục theo quy định, chú trọng nâng cao chất lượng kết luận thanh tra; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2019 trở về trước và của cả năm 2020. Đối với Thanh tra tỉnh, ngoài những nhiệm vụ trên còn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/5/2020 tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017).

 

Ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp các ngành tập trung những nhiệm vụ trọng tâm  thời gian tới.  (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thanh tra các cấp, các ngành tham mưu thủ trưởng cơ quan cùng cấp quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN theo kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2019 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, đồng thời chỉ đạo ngành thanh tra phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những điểm còn yếu kém, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

 

                                                                   T/h: Thanh Hương