Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh Kiên Giang: Kiểm tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với huyện Vĩnh Thuận

(15:58 | 15/05/2020)

Ngày 12/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong năm 2020 đối với UBND huyện Vĩnh Thuận.

 

Ông Trần Văn Thanh Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Thuận báo cáo kết quả công tác thanh tra 5 tháng đầu năm trên địa bàn huyện.

 

    Kết quả kiểm tra cho thấy năm 2020, UBND huyện Vĩnh Thuận chủ động chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra đúng thời gian quy định. Trên cơ sở kế hoạch được UBND huyện phê duyệt, Thanh tra Vĩnh Thuận đã tham mưu cho lãnh đạo huyện tiếp được 9 lượt công dân. Quá trình tiếp dân đã tăng cường đối thoại, giải thích chính sách pháp luật để người dân hiểu và chấp hành pháp luật, không phát sinh khiếu nại. Thanh tra Vĩnh Thuận đã hoàn thành 01 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với quản lý thu chi tài chính ngân sách đối với một trường học, đạt 33,3% kế hoạch năm. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh về PCTN, ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện tại địa phương;…

 

Ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận báo cáo tình hình rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại kéo dài.

 

     Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Vĩnh Thuận kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra của các năm trước hiệu quả chưa cao; chưa triển khai, sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo còn chậm; việc triển khai thực hiện một số vụ việc khiếu nại đã có kết luận của cấp có thẩm quyền còn chậm.

 

Ông Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện pháp luật trên địa bàn huyện.

 

     Tại buổi kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đề nghị UBND huyện Vĩnh Thuận quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN; đối với vụ việc khiếu nại đã có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND huyện tiếp tục rà soát, đề xuất hướng xử lý gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; khẩn trương triển khai, sử dụng Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCTN; việc quán triệt, thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về PCTN phải được cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị; chỉ đạo các phòng, ban, xã, thị trấn thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai minh bạch trong hoạt động, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập,..; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo về Thanh tra tỉnh theo quy định.  UBND huyện cũng cần quan tâm, chỉ đạo bổ sung đủ biên chế cho Thanh tra huyện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt tiêu chuẩn ngạch thanh tra, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, thanh tra viên.

 

Ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh nêu những vấn đề trọng tâm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng huyện Vĩnh Thuận cần thực hiện từ nay đến cuối năm. (ảnh: Tuyết Sương)

 

     Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam cũng chỉ đạo Thanh tra huyện Vĩnh thuận tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành kết luận xử lý đối với cuộc thanh tra đã kết thúc đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định và tập trung triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra còn lại theo kế hoạch đã được phê duyệt;  tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh trên địa bàn, không để phát sinh khiếu nại phức tạp, trở thành điểm nóng nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

     Từng công chức, thanh tra viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, thường xuyên tự nghiên cứu học tập, trao dồi kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành./.

 

                                                          T/h: Nguyên Hương