Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Kết luận thanh tra lại tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp

(10:29 | 23/04/2020)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang, ngày 03/02/2020 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTr thanh tra lại Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 01/4/2019 của UBND huyện Tân Hiệp và các nội dung theo đơn tố cáo việc quản lý thu, chi tài chính, sử dụng đất tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp.

 

     Kết quả thanh tra lại cho thấy:

 

     Kết luận của UBND huyện phát hiện tổng sai phạm về kinh tế đối với UBND xã Tân Hội là 446,98 triệu đồng, trong đó: Thu hồi nộp ngân sách huyện 245,91 triệu đồng; cho đơn vị thanh toán 201 triệu đồng. Về cơ bản Kết luận của huyện xác định chính xác nguồn thu, chi của UBND xã trong 02 năm 2017, 2018; đồng thời các nội dung phát hiện sai phạm và xử lý tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, việc xử lý thu hồi nộp ngân sách huyện số tiền 164,3 triệu đồng là chưa chính xác vì đây là nguồn thu cho thuê mặt bằng, xã được để lại sử dụng 100%.

 

     Về các nội dung tố cáo, Kết luận của UBND huyện Tân Hiệp đã xem xét xử lý 06 nội dung, Đoàn thanh tra lại nhận thấy có 4/6 nội dung tố cáo không có cơ sở, còn 02 nội dung tố cáo có cơ sở. Tuy nhiên, nội dung kết luận chưa làm rõ một vài chi tiết.

 

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp phát biểu thống nhất cao với Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và sớm tổ chức thực hiện các nội dung của Kết luận, nhất là chấn chỉnh những sai sót trong thời gian qua.

 

      Qua thanh tra lại, Đoàn thanh tra của tỉnh phát hiện thêm đơn vị hợp thức hóa chứng từ thanh toán; chi sai quy định; thu mặt bằng chợ chưa trích nộp ngân sách và trích nộp các quỹ không đúng quy định tổng số tiền trên 624 triệu đồng. Về đất đai, UBND xã Tân Hội xét cấp 02 nền chính sách trong tuyến dân cư sai đối tượng; sử dụng 90 triệu đồng tiền bán nền đất chưa đúng quy định; thiếu quản lý, kiểm tra để một cá nhân lấn chiếm hành lang lộ giới đường 961 do Nhà nước quản lý, hợp đồng cho 05 hộ dân thuê diện tích 141,2m2. Về quản lý đầu tư xây dựng, UBND xã Tân Hội để xảy ra một số sai phạm trong lập dự toán và thanh toán giá trị công trình với tổng số tiền 40,52 triệu đồng; không quản lý công trình cấp nước mà bàn giao cho người dân quản lý, sử dụng không đúng quy định. Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hội giải quyết cho một cá nhân nghỉ không đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục; nhận xét, phân loại đảng viên có sai sót; thực hiện chưa tốt việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ quan.

 

     Kết luận thanh tra lại số 01/KL-TTr, ngày 16/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh nêu rõ:

 

     Về chủ trương, giao Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp ban hành văn bản chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản đối với UBND xã Tân Hội và chấn chỉnh chung trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra  trong thời gian tới; thực hiện nghiêm Công văn số 401/UBND- NCPC ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo các phòng liên quan của huyện phối hợp UBND xã Tân Hội xử lý về trình tự thủ tục các công trình có sai phạm; chấn chỉnh lại hoạt động của Ban quản lý chợ Tân Hội đảm bảo thu, chi đúng theo quy định của pháp luật; kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm diện tích 141,2m2 đất hành lang giao thông.

 

Bà Phan Thị Châu, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra lại số 01/KL-TTr ngày 16/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh.

 

     Giao Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp chỉ đạo UBND xã Tân Hội lập các thủ tục cần thiết để quản lý chặt chẽ trạm cấp nước; chấn chỉnh, chấm dứt các sai phạm trong thời gian tới; khẩn trương tổ chức thanh quyết toán công trình, hoàn trả tạm ứng về ngân sách huyện; lập lại hồ sơ tinh giản biên chế và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

     Giao Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hội điều chỉnh kết quả phân loại một Đảng viên.

 

     Về tổ chức, giao Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp chỉ đạo kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật đối với 02 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 cá nhân.

 

     Về kinh tế, thống nhất theo kết luận của huyện Tân Hiệp xử lý số tiền 446,98 triệu đồng nhưng điều chỉnh khoản tiền 164,3 triệu đồng đã nộp về ngân sách huyện để chuyển trả về ngân sách xã cho đúng nguồn. Xử lý phần phát hiện thêm qua thanh tra lại là 940,81 triệu đồng, gồm: Thu hồi nộp ngân sách 115,57 triệu đồng; cho đơn vị thanh toán 508,6 triệu đồng; giao đơn vị tự khắc phục 290 triệu đồng.

 

Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Tân Hiệp chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh trên cả ba mặt: Chủ trương, tổ chức và kinh tế. (Ảnh: Tuyết Sương).

 

     Chánh Thanh tra tỉnh giao Trưởng đoàn thanh tra chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kết luận trong 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh theo quy định. Được biết, đến nay các tổ chức, cá nhân đã nộp ngân sách, khắc phục số tiền sai phạm trên 95 triệu đồng trong số 115,57 triệu đồng; đang thực hiện trình tự xử lý các cá nhân vi phạm và chấn chỉnh sai phạm trong công tác quản lý./.

 

                                                  T/h: Thanh Hương