Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Ngành Thanh tra Kiên Giang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020

(09:50 | 14/01/2020)

Trước tình hình khiếu nại diễn ra phức tạp ở một số địa bàn; tình hình sai phạm, tiêu cực, tham nhũng xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thanh tra các cấp các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 phải xác định đúng trọng tâm trọng điểm. Quá trình thực hiện nhệm vụ, Thanh tra tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, giúp thanh tra toàn tỉnh hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

 

 

     Năm 2019, số đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh giảm 257 đơn (51,13%) so với cùng kỳ. Riêng địa bàn huyện Phú Quốc giảm 146 đơn nhưng số lượng đơn tồn năm trước còn nhiều; tình hình khiếu nại trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, chủ yếu là những vụ việc cũ đã được cấp thẩm quyền kiểm tra, rà soát giải quyết theo quy định nhưng các hộ dân vẫn tiếp tục tập trung đông người kéo đến Trụ sở Tiếp công dân các cấp để khiếu nại. Trước tình hình trên, Thanh tra tỉnh ngoài việc tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát 21 vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài và đã được Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ kết luận. Đến nay đã thực hiện xong 2/6 kết luận của Thủ tướng Chính phủ và 10/15 kết luận của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Tổ công tác, ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết đối với 12 vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền rà soát của tỉnh. Đến nay đã kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả với Tổ công tác của tỉnh xong 04 vụ việc, 08 vụ còn lại đang thực hiện. Đồng thời, ngày 02/5/2019, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cũng ký Quyết định số 1822-QĐ/TU về luân chuyển, chỉ định ông Trần Chiến Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; và ngày 15/5/2019, HĐND huyện Phú Quốc bầu bổ sung ông Trần Chiến Thắng làm Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

     Với những giải pháp trên, tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, không phát sinh điểm nóng, lượng đơn khiếu nại tồn đọng trên địa bàn huyện Phú Quốc giảm nhiều, nâng số đơn giải quyết của các cấp, các ngành lên 354 đơn, đạt 79,55% đơn thẩm quyền.

 

     Cùng với việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh còn chỉ đạo toàn ngành thanh tra của tỉnh đi vào thanh tra những vấn đề trọng tâm, bức xúc, thường xuyên xảy ra sai phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Thanh tra tỉnh kiểm tra, nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp thanh tra cấp huyện, thanh tra sở hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết quả toàn ngành đã hoàn thành 100% kế hoạch với 159 cuộc thanh tra; ngoài ra còn thực hiện 29 cuộc thanh tra đột xuất, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 23,3 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ, đã thu 10,7 tỷ đồng, đạt 81,33%; chuyển sang cơ quan điều tra 04 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật với số tiền sai phạm gần 2,5 tỷ đồng. Về tổ chức, kiến nghị kiểm điểm 81 tập thể, 224 cá nhân, kỷ luật 22 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính gần 800 triệu đồng. Đồng thời đề nghị chấn chỉnh, hoàn thiện về cơ chế chính sách trên lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, việc thực hiện chính sách xa hội... Ngoài ra, trong năm 2019 toàn ngành còn triển khai 09 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Cùng với thực hiện các cuộc thanh tra trong năm, thanh tra các cấp, các ngành còn tổ chức 02 cuộc kiểm tra thực hiện quyết định, kết luận xử lý về thanh tra và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 30 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2018 trở về trước, thu được 2,4 tỷ đồng, đạt 52,3% tổng số tiền phải thu.

 

     Riêng Thanh tra tỉnh triển khai, kết thúc 10 cuộc đối với 15 đơn vị, vượt 02 cuộc so với kế hoạch. Phát hiện vi phạm về kinh tế trên 7,8 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng, đã thu 5,88 tỷ đồng, đạt 87,56%.

 

     Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

 

     Bên cạnh những kết quả nêu trên, một số đơn vị chậm tham mưu ban hành kết luận xử lý sau khi kết thúc thanh tra; một vài cuộc thanh tra kết luận xử lý chưa tương xứng với mức độ, hành vi vi phạm; công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra một số nới hiệu quả chưa cao; việc tham mưu kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người phức tạp, kéo dài còn chậm; kết quả thực hiện công tác PCTN, nhất là công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ còn hạn chế.

 

Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam chỉ đạo thanh tra các cấp các ngành trong tỉnh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020, lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước. (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chỉ đạo toàn ngành thanh tra của tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời chú trọng một số nội dung, biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong năm qua:

 

     “Ngay từ đầu năm, các đ/c nên chủ động khẩn trương triển khai các cuộc thanh tra. Ngoài ra, trong thanh tra kinh tế - xã hội khắc phục hạn chế về trình tự thủ tục, thời gian, đặc biệt, kết luận thanh tra phải kiến nghị xử lý đúng quy định, tương xứng với mức độ, hành vi vi phạm.

 

     Thứ hai, năm nay là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của tỉnh nhà, nhất là đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góc độ thanh tra mình phải có sự chủ động nắm tình hình, phối hợp các cơ quan, các ngành; UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo tiếp dân phục vụ đại hội Đảng các cấp, trong đó có xác định khu vực nào có khiếu nại phức tạp… để phối hợp xử lý tốt, không để bị động.

 

     Trong công tác PCTN, mấy năm gần đây có rất nhiều văn bản liên quan chỉ đạo công tác PCTN. Chúng ta thống nhất với nhau là phải tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo về PCTN và hơn ai hết làm công tác thanh tra anh phải nắm vững được những quy định của pháp luật PCTN”.

 

    Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam yêu cầu lực lượng công chức ngành thanh tra Kiên Giang phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2020./.

                                                                  

T/h: Nguyên Hương