Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Họp báo công tác thanh tra tháng 8 năm 2019

(16:07 | 21/08/2019)

Ngày 16/8/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết công tác thanh tra tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019.

 

     Trong tháng, toàn ngành đã triển khai 57 cuộc thanh tra, đã kết thúc 16 cuộc. Phát hiện vi phạm 2.427 triệu đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 1.884 triệu đồng (đã thu 954 triệu đồng), thu hồi cho đơn vị 543 triệu đồng. Kiểm điểm rút kinh nghiệm 03 tập thể, 16 cá nhân. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 61 triệu đồng. Tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết 16/207 đơn khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 955/UBND-NCPC ngày 01/8/2019 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng chính thức Hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/8/2019. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, đã ban hành Công văn số 162/TTr-PCTN ngày 05/8/2019 chỉ đạo Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 

Đ/c Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo công tác.

 

     Tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam, đã đề ra một số nhiệm trọng tâm chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tổ chức thực hiện trong tháng 9/2019. Theo đó, thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và thanh tra đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Riêng Thanh tra tỉnh triển khai, kết thúc các cuộc thanh tra còn lại đảm bảo đạt 100% kế hoạch năm 2019 và kết thúc trước ngày 20/10/2019. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2018 trở về trước.

 

     Trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra toàn tỉnh tiếp tục tham mưu phổ biến, triển khai quán triệt, thực hiện Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP. Tổ chức tiếp công dân theo quy định. chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các huyện Hòn Đất, U Minh Thượng, Giang Thành, để có biện pháp xử lý, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người. Giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sử dụng Hệ thống CSDLQG về KNTC tại đơn vị, địa phương mình. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Tổ kiểm tra tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết đối với 12 vụ việc KNTC, đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch của Tổ công tác.

 

     Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg  ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019, Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 795/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ,.../.

 

Tuyết Sương