Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động các mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện Vĩnh Thuận

(16:21 | 02/08/2019)

Ngày 22/7/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 90/QĐ-TTr ngày 15/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp theo đó ngày 24/7/2019 Thanh tra cũng đã tổ chức công bố tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh thuận. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

Toàn cảnh công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Thuận

 

 

     Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế xã hội, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên thuộc Thanh tra tỉnh và Sở Xây dựng. Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động đoàn thanh tra./.

 

Tuyết Sương