Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh: Triển khai các luật mới ban hành

(10:33 | 04/06/2019)

Ngày 03/6/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tới toàn thể công chức của đơn vị: Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

 

     

 

     Những nội dung cơ bản nhất của Luật PCTN 2018 được triển khai gồm: Mở rộng phạm vi điều chỉnh; mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập và quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; quy định người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; và mở rộng việc phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước… Đối với Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo, công chức thanh tra tỉnh nghiên cứu sâu về trình tự thủ tục giải quyết tố cáo và việc bảo vệ người tố cáo.

 

 

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam yêu cầu công chức, thanh tra viên thanh tra toàn tỉnh cùng với tiếp thu, quán triệt thực hiện các văn bản luật liên quan đến hoạt động của ngành, phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra; chấp hành quy định về những việc công chức, viên chức không được làm; quán triệt thực hiện nghiêm pháp luật công chức, công vụ, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan và của ngành; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, ngày 31/5/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 104/TTr-VP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở ngành, huyện, thành phố chủ động kiểm tra, giám sát đối với công chức, thanh tra viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo pháp luật./.

 

                                                                       T/h: Nguyên Hương - Ảnh: Tuyết Sương