Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh triển khai đoàn thanh tra tại huyện Kiên Lương

(08:14 | 30/05/2019)

Ngày 27/5/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang công bố Quyết định số 70/QĐ-TTr ngày 17/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiên Lương. Thời điểm thanh tra từ năm 2013 đến năm 2019 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra.

 

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Kiên Lương.

 

     Trong thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, Đoàn sẽ Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiên Lương, tập trung địa bàn thị trấn Kiên Lương, gồm: việc lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất; việc quản lý, sử dụng đất công; việc quản lý và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

 

Ông Lê Trường Kế (người đứng), Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Kiên Lương và các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc đảm bảo thời gian, kết thúc, kết luận có chất lượng, đúng quy định pháp luật.

 

        Đoàn thanh tra do ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên thuộc Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động đoàn thanh tra./.

 

                                                                   T/h: Nguyên Hương, Mộng Thùy