Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Tập trung rà soát, giải quyết các khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài

(08:52 | 20/05/2019)

Để góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Riêng Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, thành lập Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với 15 vụ việc khiếu nại, đ̉ông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho 281 cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh.

 

     Thanh tra toàn tỉnh tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đồng thời theo dõi, nắm tình hình để xử lý kịp thời khiếu nại đông người, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể, thanh tra các cấp thực hiện 04 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các cấp tiếp dân định kỳ, đột xuất được 79 kỳ 292 người; Ban Tiếp công dân và thanh tra các cấp, các ngành tiếp công dân thường xuyên được trên 1.500 lượt người. Qua đó, ban hành văn bản hướng dẫn 170 đơn; chuyển cơ quan chức năng khác xử lý 343 đơn; lưu 120 đơn; và thụ lý 285 đơn thuộc thẩm quyền. Cơ quan thẩm quyền các cấp đã giải quyết 109 đơn khiếu nại, tố cáo; đồng thời phúc tra, kiểm ra lại 04 trường hợp khiếu nại đã có quyết định giải quyết lần 2. Kết quả giải quyết, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 15,7 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề có nhân hệ số điều chỉnh cho 15 trường hợp; bồi thường bổ sung quyền sử dụng đất diện tích hơn 3,4ha, điều chỉnh giá bồi thường từ đất nông nghiệp sang đất ở diện tích 215m2; bố trí 5 nền tái định cư, thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai quy định... xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu đối với 02 đơn vị, số tiền 47,5 triệu đồng, đồng thời cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian 6 tháng; kiểm điểm 02 cá nhân.

 

     Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn tỉnh chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các huyện Hòn Đất, U Minh Thượng, Giang Thành, để có biện pháp xử lý, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người và tham mưu giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn tồn đọng; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và tổ chức triển khai thực hiện các vụ việc đã có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

 

                                                                   Nguyên Hương