Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Triển khai 45 cuộc thanh tra hành chính

(08:49 | 20/05/2019)

Từ đầu năm đến nay, thanh tra toàn tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc 35 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; thanh tra chuyên đề; thanh tra lại kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện.

 

     Qua thanh tra phát hiện sai phạm trên 4,7 tỷ đồng. Các đoàn thanh tra kết luận thu nộp ngân sách nhà nước 3,85 tỷ đồng, đã thu gần 02 tỷ đồng; đề nghị xử lý hành chính 22 tập thể, 72 cá nhân.

 

     Trong tháng sáu tới đây, Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt ít nhất 50% số cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019; đồng thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đơn thư tố cáo để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương. Trong quá trình thanh tra phải thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; kết thúc thanh tra, tham mưu cấp thẩm quyền kết luận, xử lý kịp thời, đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện./.

 

                                                                   Nguyên Hương