Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh: Sơ kết công tác thanh tra tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

(15:51 | 22/04/2019)

Ngày 19/4, Thanh tra tỉnh tổ chức sơ kết công tác thanh tra tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019. Trong tháng 4, thanh tra toàn tỉnh thực hiện 35 cuộc thanh tra, đã kết thúc 05 cuộc, phát hiện sai phạm 3.971 triệu đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 3.549 triệu đồng, đã thu 1.574 triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 13 tập thể, 47 cá nhân, kiểm điểm có hình thức kỷ luật 01 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 03 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 160 triệu đồng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của các năm trước và thu được hơn 40 triệu đồng; tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết 25/203 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 

     Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh và danh sách các vụ việc kèm theo; xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2018 (toàn tỉnh có 73/73 cơ quan, đơn vị báo cáo với 10.556/10.556 người thực hiện việc kê khai). Đồng thời ban hành Công văn số 74/TTr-PCTN ngày 01/4/2019 chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành triển khai, quán triệt nghiêm túc Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

 

 

     Tại buổi sơ kết, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam chỉ đạo thành tra các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và thanh tra đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2018 trở về trước; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các huyện Hòn Đất, U Minh Thượng, Giang Thành, Phú Quốc để tham mưu với cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người; thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh;... Thanh tra tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định./.

 

                                                                             T/h: Tuyết Sương