Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng tại Hòn Đất

(08:06 | 27/03/2019)

Ngày 15/3/2019 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng đối với các công trình trên địa bàn huyện Hòn Đất do Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất thương mại vật tư y tế TMT Kiên Giang thi công.

 

     Theo kết luận số 01: Từ năm 2016-2017, trên địa bàn huyện Hòn Đất có 08 công trình (gồm: 04 cống, 01 kênh, 01 cầu và 02 trạm y tế) do Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất thương mại vật tư y tế TMT Kiên Giang thi công. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

 

Đ/c Lê Trường Kế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo công bố Kết luận số 01/KL-TTr ngày 15/3/2019

 

     Nhìn chung, UBND huyện Hòn Đất, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện và các đơn vị có liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong huyện; một số công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất thương mại vật tư y tế TMT Kiên Giang thi công đã phát huy tác dụng trong việc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, giao thông, y tế.

 

     Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy việc quản lý, đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện còn những sai phạm như: Phê duyệt thiết kế dự toán và thanh toán thừa khối lượng, không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và thực tế công trình tổng số tiền 312,55 triệu đồng. Về lựa chọn nhà thầu thi công có 07 công trình sai phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu. Thi công công trình Cống kênh Tà Niên trễ hạn theo hợp đồng xây dựng đã ký. Kết quả giám định cho thấy đơn vị thi công thi công một số công trình không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, nhất là công trình Cống kênh Tà Niên.

 

Đ/c Nguyễn Minh Trang, Trưởng đoàn thanh tra công bố nội dung Kết luận số 01/KL-TTr ngày 15/3/2019

 

     Ông Nguyễn Minh Trang, Trưởng đoàn thanh tra cho biết nội dung Kết luận xử lý về chủ trương:

 

     “Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất:

 

     Ban hành văn bản chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện; chọn đơn vị thi công phải có năng lực tài chính và khả năng thi công công trình; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng thời gian tới.

 

     Chỉ đạo cơ quan có liên quan thu hồi số tiền đơn vị thi công tạm ứng nhưng chưa hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

     Đối với công trình Cống kênh Tà Niên: Do công trình chưa hoàn thành, chưa quyết toán, trước mắt giao chủ đầu tư thu hồi lại giá trị đã thanh toán cho đơn vị thi công là 467.060.000 đồng (khi nào công trình hoàn thành đúng theo thiết kế được duyệt mới thanh toán). Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp đơn vị thi công và đơn vị tư vấn thuê đơn vị tư vấn có năng lực để tính toán khắc phục, sửa chữa lại công trình, chi phí khắc phục, sửa chữa do chủ đầu tư tính toán với đơn vị thi công và đơn vị tư vấn (không sử dụng ngân sách nhà nước). Thời gian khắc phục trong 90 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Nếu quá thời hạn mà công trình chưa được khắc phục, sửa chữa, giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

 

     Đối với công trình Cống kênh Chumpalua, chưa thi công gia cố sân thượng lưu, hạ lưu (đá hộc, cừ tràm, bê tông lót, chiều dài tấm thép cửa van) giao UBND huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hòn Đất thu hồi lại giá trị đã thanh toán thừa 40.069.627 đồng; chỉ đạo hoàn thành khối lượng chưa thi công theo đúng thiết kế được duyệt mới thanh toán. Thời gian khắc phục trong 90 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra”.

 

Đ/c Trương Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất chỉ đạo tổ chức thực hiện theo Kết luận số 01/KL-TTr ngày 15/3/2019

 

     Về hành chính - tổ chức,  Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm. Về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 67,73 triệu đồng; cắt giảm trừ khối lượng khi quyết toán số tiền 146,13 triệu đồng.

     Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, các đơn vị tư vấn, thi công và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung Kết luận xử lý trong 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh./.

 

                                                Bài và ảnh: Nguyên Hương & Tuyết Sương