Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 25/TTr-VP ngày 23/01/2019 về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra năm 2019

(14:35 | 23/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   25_TTr-VP ngay 23-01-2019 dang ky dao tao boi duong nghiep vu thanh tra 2019.signed.pdf