Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 188/TTr-VP ngày 18/9/2018 về việc lập hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính năm 2018

(13:36 | 18/09/2018)

V/v lập hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính năm 2018

 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   188_TTr-VP 18.9.2018 lap ho so bo nhiem vao ngach TTV, TTVC 2018.signed.pdf  Mau Ban khai de nghi bo nhiem thanh tra vien.doc  Mau ly lich 2C.doc  Mau Phieu thanh tra vien.doc