Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 107/TTr-VP ngày 28/6/2018 về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra

(14:40 | 29/06/2018)

Về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   107_TTr-VP ng28.6.2018 BC tinh hinh thi hanh PLve KL TTra.signed.pdf  107_TT-VP ng 29.6.2018Bieu mau BC thi hanh phap luat KLTT.xls  2768.docx  BaoCaoChuyenGiaoEgovKG.xlsx