Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra toàn tỉnh cần đẩy mạnh tiến độ triển khai các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch

(15:54 | 17/04/2018)

Đó là chỉ đạo của ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang tại hội nghị sơ kết công tác thanh tra tháng 4/2018.

 

Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam (người đứng) kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 đối với UBND huyện Gò Quao.

 

     Trong tháng 04/2018, thanh tra toàn tỉnh tiếp tục thực hiện và triển khai mới tổng số 34 cuộc thanh tra, kết thúc 11 cuộc. Như vậy, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thực hiện 48 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc 28 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thanh tra đột xuất hoạt động của công ty cổ phần, hợp tác xã và thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật chuyên ngành về công tác cán bộ, hoạt động văn hoá, thể thao,…Qua thanh tra phát hiện sai phạm 6,8 tỷ đồng, trong đó: Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm với số tiền 1,1 tỷ đồng; xử lý khác 1,58 tỷ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước 4,11 tỷ đồng (đã thu 3,35 tỷ đồng, đạt 81,56%). Các đoàn thanh tra còn kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 12 tập thể, 25 cá nhân; kiểm điểm có hình thức kỷ luật 15 cá nhân (đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 12 tập thể, 25 cá nhân; xử lý kỷ luật 6 cá nhân gồm cảnh cáo 04, khiển trách 2), số còn lại đang trong quá trình thực hiện. Về chủ trương, các cuộc thanh tra kết thúc đã đề nghị cấp thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý trên các lĩnh vực thanh tra. Cùng với thực hiện các cuộc thanh tra, thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 28 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2017 trở về trước và thu được 8,33 tỷ  đồng.

 

     Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động thanh tra kinh tế xã hội, Một số đơn vị triển khai thanh tra còn chậm; số vật chất sai phạm sau thanh tra từ các năm trước chưa thu còn nhiều.

 

     Trước tình hình trên, tại hội nghị sơ kết công tác thanh tra tháng 4/2018, ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch thanh tra năm 2018; đồng thời thanh tra đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương; tích cực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực thanh tra./.

 

T/h: Tuyết Sương