Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra huyện An Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

(20:04 | 26/11/2017)

Qua thực hiện vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo và tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiến hành thanh tra để ngăn chặn kịp thời những tồn tại, sai phạm; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng;… Thanh tra huyện An Minh đã góp phần quan trọng vào việc giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đó là nhận định của Chủ tịch UBND huyện An Minh Nguyễn Văn Phỉ.

Việc xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra huyện An Minh đảm bảo nội dung, đúng thời gian quy định. Đến nay đã triển khai thực hiện được 03 cuộc thanh tra, kết thúc, ban hành kết luận 01 cuộc. Cuộc thanh tra kết thúc đảm bảo chứng cứ, căn cứ pháp luật, được đối tượng thanh tra đồng tình và thực hiện đạt 100% kết luận xử lý về kinh tế (nộp ngân sách 73,38 triệu đồng).

Phó chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Trần Chiến Thắng (người đứng) chỉ đạo Thanh tra huyện An Minh khảo sát kỹ trước khi tiến hành thanh tra nhằm đảm bảo cuộc thanh tra có chất lượng và kết thúc đúng thời gian luật định.


    Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn cơ bản ổn định, Thanh tra huyện đã tham mưu với UBND huyện thực hiện đúng các quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo và Tiếp công dân; thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 100% (10/10 đơn), trong đó qua đối thoại, giải thích chính sách pháp luật có 07 trường hợp rút đơn, chấm dứt khiếu nại.

    Bên cạnh đó, Thanh tra huyện còn tham mưu UBND huyện thực hiện tốt một số giải pháp phòng ngừa, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra huyện An Minh thực hiện các cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian, chậm ban hành kết luận xử lý. Khắc phục hạn chế trên và để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, tại buổi kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với UBND huyện An Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Chiến Thắng đề nghị Thanh tra huyện cần tham mưu Chủ tịch UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các đoàn thanh tra kinh tế - xã hội còn lại theo kế hoạch và thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Quá trình thanh tra, Thanh tra huyện cần kết hợp khảo sát, nắm tình hình, chuẩn bị xây dựng kế hoạch, danh mục thanh tra năm 2018 trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/11/2017 nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội ở địa phương; tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời các khiếu nại phát sinh; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện dứt điểm 03 quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân./. 


Nguyên Hương