Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thanh tra là bài học kinh nghiệm lớn đối với Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

(19:49 | 02/07/2017)

Đó là khẳng định của ông Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang sau đợt thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính ngân sách và các nguồn thu, chi khác đối với Trường theo Quyết định số 124/QĐ-TTr ngày 08/12/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang từ ngày 15/12/2015 đến 16/02/2016.

Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên được thành lập theo Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng và tổ chức các lớp ngoại khóa, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp; liên kết đào tạo hệ Cao đẳng, Đại học từ xa, Đại học tại chức theo quy định của pháp luật; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

          Từ khi thành lập đến nay, Trường đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ dạy và học; tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động tham gia học nghề; tăng cường khâu liên kết để đào tạo nghề theo yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng chương trình đào tạo cơ bản sát với nhu cầu thực tế của địa phương; phối hợp tốt với địa phương trong việc tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề, giải quyết việc làm; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy; phần lớn đội ngũ giáo viên, công nhân viên chức của Trường có tâm huyết trong công việc; tỷ lệ dạy nghề nông thôn và có việc làm hàng năm đều vượt kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

          Tuy nhiên, từ năm 2013-2015, tỷ lệ đào tạo của Trường không đạt kế hoạch đề ra; Trường có chức năng đào tạo nghề nhưng không tổ chức đào tạo được mà chỉ đào tạo theo hình thức liên kết. Trong thu, chi tài chính Trường còn thực hiện sai quy định như: Thu học phí vượt quy định, thu bỏ ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng từ nguồn thu dịch vụ; chi hỗ trợ, chi phụ cấp ưu đãi, thanh toán học phí, chi kinh phí đào đạo nghề, chi quản lý lớp học… không đúng quy định.

          Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 18/3/2016. Theo đó, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đào tạo, quản lý thu chi tài chính ngân sách tại các trường thuộc quyền quản lý; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên theo hướng giảm bộ phận hành chính, tăng cường giáo viên cho các khoa chuyên môn; nâng cao chất lượng dạy và học; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đạt chuẩn để đủ điều kiện tự tổ chức đào tạo các lớp trung cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh, cùng cố lại công tác quản lý tài chính của đơn vị…; tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thu hồi nộp ngân sách nhà nước 154,3 triệu đồng. Đề nghị Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên khắc phục các tồn tại, hạn chế và chấm dứt ngay các sai phạm trong thu, chi tài chính.

          Đại diện Ban Giám hiệu, ông Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện Trường đã khắc phục các sai phạm, nộp ngân sách 125,4 triệu đồng, phần còn lại sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Về tổ chức cán bộ, đối với biên chế liên quan đến Phòng Tổ chức, Phòng Đào tạo, Trường sẽ sắp xếp lại cho hợp lý. Về các sai phạm, Trường sẽ tiến hành kiểm điểm nghiêm túc. Cũng theo Hiệu trưởng Đỗ Anh Khoa, kết quả thanh tra là bài học kinh nghiệm lớn đối với Trường trong công tác quản lý đào tạo và quản lý tài chính ngân sách./.

Tác giả bài viết: Thanh Hương